Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

gamla LPP tyska åk 7 (nr 3 / vt 2013)

Skapad 2013-02-26 10:42 i Öjersjö Brunn Partille
Der Sprung 2, kapitel 3+4
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Övergripande mål

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Elevens mål

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Undervisningen

 • Ni ska lära er hur man använder personliga pronomen.
 • Ni ska lära er namn på klädesplagg.
 • Ni ska lära er hur man böjer verb med omljud.
 • Ni ska kunna berätta vad som händer en vanlig dag.

Bedömning

Ett skriftligt prov ska testa er förmåga att kunna använda verben med omljud, personliga pronomen och namn på klädesplagg. I en uppsats ska ni visa på vilken nivå ni kan berätta om vad som händer en vanlig dag.

Kunskapskraven

Kunskapskrav för betyget E:
Du kan uttrycka dig enkelt, begripligt med ord, fraser och meningar.

Kunskapskrav för betyget C:
Du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

Kunskapskrav för betyget A:
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassa till syfte, mottagare och situation.

Matriser

M2
Uppgifter 1-6

Rubrik 1

E
C
A
kunskapsområde
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

M2
Uppgift 7 (text)

Rubrik 1

E
C
A
kunskapsområde
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: