👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider och jordens lutning

Skapad 2013-02-27 15:05 i Åsaskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Här kommer du att få lära dig om våra årstider och varför vi har dem.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Här där vi bor har vi fyra olika årstider, varför är det egentligen så?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom att studera jordens lutning och rörelse kring solen kommer du att få ökad förståelse för hur detta påverkar våra årstider.
Du kommer att få lära dig mer om årstidernas växlingar bland djuren och hos växterna.
Du kommer också att få följa utvecklingen från frö till blomma.

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga:

-att med bild beskriva jordens bana runt solen och hur den påverkar oss.
-att du kan de fyra årstiderna och vad som är speciellt med dem
-att du kan beskriva vad som händer med ett träd under året med text och bild
-att skriva om utvecklingen från frö till blomma
-att du kan berätta om vad några av våra djur gör på vintern

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • NO   3
  Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att titta på filmer, läsa faktatexter, göra enkla experiment och en studie.
Du kommer att få rita, skriva, läsa, undersöka och dokumentera.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.