👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten (kemi)

Skapad 2013-03-01 15:05 i Grundskola TEST Lunds för- och grundskolor
En LPP i kemi utifrån arbete med "Vatten".
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vatten är livsviktigt. Dessutom har vatten väldigt spännande egenskaper. Detta kommer du att få lära dig mer om i det här temat.

Innehåll

Syften för ämnet

Undervisningens innehåll

Centralt innehåll:

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer att få arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Du kommer att få göra laborationer och öva dig i att skriva laborationsrapporter. I skolan kommer du att få arbeta enskilt och i grupp. Vi kommer att läsa, skriva, rita och titta på filmer. 

Kunskapskrav för år 6

Detta är kriterierna för lägst godkända betyg (E) för år 6.

Bedömning

Jag kommer bedöma dina laborationsrapporter samt ett skriftligt prov.
Detta kommer jag att titta på:

 • Du kan redogöra för hur regn och snö bildas
 • Du vet att atomer kan sättas ihop till molekyler
 • Du kan rita en vattenmolekyl och skriva namnet på Kemispråk.
 • Du vet vad de olika delarna i namnet innebär
 • Du kan redogöra för hur vattenmolekylerna rör sig vid olika temperaturer, samt hur det påverkar vattnets aggregationstillstånd (fast, flytande, gasform)
 • Du vet hur viktigt vattnet är på jorden och i kroppen
 • Du kan redogöra för skillnaderna i salt- respektive sötvatten
 • Du kan ge exempel på hur vi människor har nyttjat och nyttjar vattnet
 • Du kan redogöra för vattnets kretslopp och kan då använda ämnestypiska ord
 • Du kan redogöra för begreppet densitet.
 • Du kan redogöra för hur vattenmolekylernas strukturer i fast, flytande resp. gasform påverkar densiteten.
 • Du kan redogöra för ytspänning, hur det kan iakttagas, hur det nyttjas t.ex. av djur samt hur man kan förstöra den
 • Du känner igen de vanligaste märkningarna, både gamla och nya, och vet vad de innebär
 • Du kan redogöra för varför man märker kemikalier
 • Du kan ge exempel på varför man miljömärker, samt känna igen och namnge några miljömärkningar t.ex. svanen, kravmärkning och bra miljöval
 • Du har erfarenhet av att genomföra enkla laborationer
 • Du kan ge exempel på några blandningar och lösningar, samt skillnad i deras egenskaper
 • Du kan redogöra för filtrering och avdunstning och kan ge exempel på när det används i vardagen
 • Du vet vad de olika delarna i en labbrapport innebär och du kan använda ämnestypiska ord
 • Du kan till viss del redogöra för vad som kan påverka att man inte får förväntat resultat i en laboration

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6