Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten

Skapad 2013-03-04 13:54 i V Bodarna skola Alingsås
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med tema "Vatten". Vatten finns runt omkring oss i många former - som den is vi halkar omkring på eller de våta bassänger vi besöker, i dimman över marken och i de vackra snöflingorna som faller ner från himlen. Det kan kännas varmt och kallt. Hur kommer det sig?

Innehåll

Undervisning

 • Utgå från era kunskaper, frågor och funderingar
 • Träna på att göra olika förutsägelser (hypoteser), undersökningar (experiment) och sammanfatta resultat
 • Genom gemensamma diskussioner tolkar vi resultaten tillsammans
 • Arbeta för att öka förståelsen för hur viktigt vattnet är för allt liv på jorden
 • Tillsammans se närmare på och upptäcka samband och förändringar i naturen som är relaterade till vatten
 • Vi kommer att göra experiment med vattnets olika former
 • Med hjälp av sång, musik och dramatisering lära oss om vattnets kretslopp och vattnets olika egenskaper
 • Läsa enklare faktatexter och se på faktafilmer
 • Skapa tillfällen att rita, beskriva och förklara
 • Träna på att använda ord och naturvetenskapliga begrepp i rätt sammanhang

 

Konkreta mål

Du ska efter avslutat arbetsområde 

 • kunna beskriva med ord/bild vattnets olika egenskaper och former (fast, flytande, gas)
 • kunna beskriva och förklara vattnets kretslopp med hjälp av naturvetenskapliga begrepp och din egen ritade bild
 • visa större förståelse för vattnets betydelse för livet på jorden

 

Centrala begrepp

fast (is), flytande (vatten), gas (ånga), avdunstar, kokar, smälter, stelnar, hypotes och vattnets kretslopp

Öppna frågeställningar

Vad händer om vattnet tar slut på jorden? Kan vattnet ta slut på jorden?

Enskilt

Hur fungerar vattnets kretslopp? Vilka former kan vatten ha?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: