Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi lär oss om naturen tillsammans med Floyd

Skapad 2013-03-04 14:32 i Vessigebroskolan Falkenberg
Gemensam LPP-mall för de obligatoriska skolformerna i Falkenbergs kommun.
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Vi följer den lille flugsnapparungen Floyd i Kokkolokkoskogen där han lär känna vinden, solen, vattnet, träden och blommorna. Så småningom börjar Floyd förstå hur allt i naturen hänger ihop.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

I det här temat får du lära dig om naturen och saker som händer i naturen. Till exempel:  Varför blir det dag och natt? Varför regnar det? Varför har vi olika årstider?

Mål

Du ska få ökad förståelse för naturen och hur saker och ting påverkar eller samspelar med varandra.

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att läsa om flugsnapparen Floyd och hur han upptäcker naturen. Vi tittar på filmer om olika fenomen i naturen. Vi kommer att arbeta både självständigt och i par. 

 Vi observerar hur fjärilens livscykel ser ut genom att köpa in fjärilslarver och följa deras utveckling till fjärilar som vi sedan släpper ut i naturen. 

Bedömning

Här beskrivs vad som ska bedömas och hur bedömningen sker.

Bedömningen ska vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna i arbetsområdet.

Skriv endast under vad och hur nedan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: