Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1

Skapad 2013-03-11 08:53 i Hällaryds skola Karlshamn
Planering för årskurs 1.
Grundskola 1 Musik

Musik ska byggas utav glädje!

Innehåll

Kursplanens syfte

Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Undervisningen ska ge eleven möjlighet att utveckla sin förmåga att:

Centralt innehåll

Läroplanen tar upp följande innehåll:

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Du ska träna på att:

 • sjunga tillsammans med andra.
 • härma och hitta på rörelser och rytmer.
 • uppleva olika slags musik.
 • lyssna på och prata om musik.

Undervisning/Arbetssätt

Du kommer att:

 • sjunga olika sånger både med och utan rörelser.
 • sjunga sånger som passar till årstid, tema och traditioner.
 • sjunga på olika sätt - unisont, kanon och växelsång samt att använda rösten för att sjunga t ex svagt, starkt, ljust och mörkt.
 • tillsammans hitta på ljud, rytmer och rörelser.
 • lyssna på olika sorters musik och prata om den.
 • förbereda och träna oss på att sjunga sånger för publik, t ex vid skolavslutningar.

Bedömning

Vi bedömer hur du:

- deltar i gemensam sång.
- följer rörelser och rytmer.
- lyssnar på musik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: