Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården Vårterminen - årskurs 1

Skapad 2013-03-18 15:05 i Bokenäs Skola Uddevalla
Grundskola 1 SO (år 1-3)
I arbetet med bondgården kommer du få lära dig om de olika djuren och arbetsuppgifterna som finns på en gård. Du får möjlighet att öka dina kunskaper kring djur, växter och produktion.

Innehåll

Elevdel

Mål för arbetsområdet

Du ska:

 • Kunna namnen på de vanligaste bondgårdsdjuren
 • Kunna vad medlemmarna i djurfamiljerna kallas
 • Veta var mjölken kommer ifrån och vad man kan göra av mjölk
 • Känna till vilken mat vi får från bondgården
 • Kunna namnge ett par av våra vanligaste sädesslag
 • Kunna skriva enklare faktatexter om några av djuren

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Aktivt delta i diskussioner och samtal
 • Benämna några av de vanligaste bondgårdsdjuren
 • Kunna djurens olika namn i en familj (ko, tjur och kalv)
 • Skriva en enklare faktatext
 • Kunna namnet på ett par vanliga sädeslag

Undervisning

Vi kommer att:

 • Läsa enkla faktatexter om bondgårdsdjur
 • Skriva enkla faktatexter
 • Titta på  bondgårdsfilmer
 • Titta på och undersöka olika sädesslag samt tala om vad de används till
 •  Göra ett bondgårdsbesök (förhoppningsvis)

Lgr11

Syfte

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: