Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprocessen åk 7

Skapad 2013-04-04 20:28 i Dalhemsskolan Helsingborg
Berättelsens olika delar, såsom inre monolog, dialog, miljöbesskrivning, konflikt, karaktärsskapande kommer att bearbetas metodiskt för att skapa en slutgiltig berättelse. Eleverna får olika kreativa utmaningar.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att arbeta med skrivprocessen i berättande text. Vi kommer att jobba mer specifikt med olika moment inom berättarteknik, såsom karaktärsbeskrivning, miljöbeskrivning, inre monolog, dialog och konflikt. Vi kommer också att jobba med gestaltning av olika slag.

Innehåll

Detta ska du kunna

 • Olika delar som ingår i en berättelse; inre monolog, dialog, miljöbeskrivning, karaktärsbeskrivning.
 • Du ska också kunna grunden i berättandet med mål och konflikt.
 • Kunna anta olika skrivutmaningar och använda din fantasi.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Varje vecka kommer du att få olika kreativa skrivutmaningar.
 • Du kommer att skapa en egen karaktär och egen berättelse.

 

På detta kommer du att bedömas:

 • På sättet du använder dina kunskaper om berättelsens olika delar och använder dessa i din egen berättelse.
 • På sättet du jobbar med ditt språk och skrivande och försöker variera ord och meningar.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: