Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 6 Ht 16

Skapad 2013-04-08 11:38 i Margarethaskolan Grundskolor
Övergripande planering och innehåll
Grundskola 6 Matematik
Matematik

Innehåll

Syfte / Förmågor:

Centralt innehåll:

Konkretiserade mål:

Behärska de fyra räknesätten

Hitta egna strategier för att lösa olika uppgifter

Kunna göra rimliga uppskattningar av ett tal / uppgift innan man börjar räkna

Kunna ge matematiska exempel på vardagliga situationer om de olika områdena vi kommer arbeta med

Kunna använda procent och bråk, hur det kan användas i vardagliga situationer

Ha grundläggande kunskaper om area och omkrets

 Förstå och kunna skriva och förklara algebraiska uttryck.

Arbetssätt:

Vi kommer jobba med förmågorna utifrån det centrala innehållet, där vi kommer träna problemlösning i grupp och enskilt.

Vi kommer ha gemensamma genomgångar

Huvudräkning med procent

Vi kommer även fortsätta träna på vilket räknesätt och metod man ska använda sig av i en given uppgift

Räkna i matteboken

Bedömning och dokumentation:

Kommer titta på din delaktighet under lektionerna och på genomgångarna

Hur din verbala förmåga är vid matematiska lösningar

Kommer lägga stor vikt vid bedömning av dina förmågor (se ovan)

Gruppuppgifter

Skriftliga prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: