Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP NO/Teknik Bygga stadigt, åk 4, Vt 2013

Skapad 2013-04-08 17:09 i Kyrkenorumskolan Stenungsund
Hur stabila och hållfasta konstruktioner är uppbyggda. Vanliga material och deras egenskaper. Hur man kan hushålla med energi. Vardagliga rörliga delar samt överföra och förstärka krafter. Göra en egen konstruktion
Grundskola 4 Teknik
Vi ska jobba med konstruktioner som skapats av männikskor. Vi ska titta på vad som behövs för att hus ska vara funktionellt, stabilt och hållbart.

Innehåll

Elevdel

Vi ska jobba med olika byggnader och titta på hur man gör för att kunna bygga högt och bygga stadigt och vad som behövs för att ett hus ska fungera.

Lgr11

Begrepp

hållfast, stabil, konstruktion, egenskap, material, hushålla, energi, nät, ribbor, reglar o balkar, skal, block

Uppgifter

  • Teknik bygga

Matriser

Tk
Teknik - Mössebergsskolan bedömningsmatris 2012 åk 4-6

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
2
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
2
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
3
Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
4
Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
5
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: