Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska år 7-9: Die Reise

Skapad 2013-04-11 11:06 i Almåsskolan Mölndals Stad
Du ska "göra" en resa till ett tysktalande land. Du ska planera din resa, beställa biljetter, göra packlista, beskriva resmålet, skriva vykort och skriva dialog mellan dig och en person du träffar. Arbetet kommer avslutas med en muntlig dialog.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Du har bestämt dig för att göra en resa till ett tysktalande land. Vart väljer du att åka och hur blir din resa? Läs och se vad som händer. Skriftliga uppgifter delas via google, muntliga uppgifter redovisas live eller filmas.

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

 • grammatiska strukturer
 • uttal och intonation
 • ord och uttryck
 • tysktalande länder

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

 1. Beskriv vem du är (Skriftligt)
 2. Planera resan (Skriftligt)
 3. Dialog på resebyrån (Muntligt)
 4. Packlista (Skriftligt)
 5. Boka hotell (Muntligt)
 6. Resmålet: faktaruta om landet + beskrivning av minst 3 sevärdheter på resmålet (Skriftligt)
 7. Vykort/mail (Skriftligt)
 8. Dialog på tåget (Muntligt)  

 

Bedömning

Redovisningssätt planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

 • Skriftlig presentation
 • Muntlig presentation

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Uppgifter

 • Die Reise

 • Die Reise

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Ämnesmatris - Moderna språk 6-9, Lgr11

Interaktion/Produktion - Tala
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
I muntlig redovisning och i dialoger formulerar du dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig redovisning och i dialoger formulerar du dig enkelt och ganska tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig redovisning formulerar du dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar. Du anpassar också ditt språk så att det passar till situationen och mottagaren.
Interaktion/Produktion - Skriva
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
När du skriver texter och dialoger formulerar du dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
När du skriver texter och dialoger formulerar du dig enkelt och ganska tydligt med ord, fraser och meningar.
När du skriver texter och dialoger formulerar du dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar. Du anpassar ditt språk så att det passar till situationen och mottagaren.
Bearbetning
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
För att förtydliga och variera din kommunikation (skriftlig och muntlig) bearbetar och gör du enstaka enkla förbättringar av dina framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation (skriftlig och muntlig) bearbetar och gör du enkla förbättringar av dina framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation (skriftlig och muntlig) bearbetar och förbättringar du dina framställningar på egen hand.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: