Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppdrag Europa.

Skapad 2013-04-14 15:13 i Vallhamra skola Partille
Ett ämnesövergripande tema om Europa för åk 5
Grundskola 5 Samhällskunskap Matematik Musik Svenska Geografi Bild Fysik Engelska
Vi har fått i uppdrag att ordna en resemässa där alla länder i Europa ska vara representerade. Besökarna på mässan ska förutom att bli informerade om länderna också lockas att resa dit. Ni ska därför tillverka en informativ hemsida och sy ihop en paketresa för två personer till ert land. Självklart ska ni dekorera er monter så att den är både informativ och inbjudande.

Men för att få genomföra uppdraget behöver ni ett varsitt Europass, ett pass som visar att ni har grundläggande kunskaper om Europas länder. När ni har erövrat passet kommer ni att få dra lott om vilket land just ni ska representera på resemässan.

Foto: http://www.youreuropemap.com/europe_map_political.gif

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Det här är ett ämnesöverripande tema där du kommer att utveckla många förmågor från många olika ämnen i vår svenska läroplan. Men visste du att även läroplanen är EU-anpassad? Det är den!

Under Uppdrag Europa utgår vi därför från att utveckla de 8 nyckelkompetenser som EU vill att alla medborgare i EU ska ha. Dessa är:

1. Kommunikation på modersmålet
2. Kommunikation på främmande språk
3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig- och 
    teknisk kompetens
4. Digital kompetens
5. Lära att lära
6. Social och medborgerlig kompetens
7. Initiativförmåga och företagaranda
8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

Detta ska du lära dig:

1. Kommunikation på modersmålet
- Att anpassa informationen i tal och skrift om ert europeiska land så att mottagarna blir välinformerade och motiverade att välja att resa till ert land. 

- Att samtala kring boken "Fröken Europa" i en liten grupp utifrån 
  givna frågor tillsammans med andra som läst boken och spela in ert samtal med hjälp av Soundcloud.

- Att var och en i gruppen redovisar läsningen av en barn-eller ungdomsbok från ert land genom att skriva en recension med en kort presentation av författaren till den Europeiska bokbloggen.

2. Kommunikation på främmande språk
- Att på engelska muntligt presentera ert land muntligt genom att göra en voki.  Att lära er några enkla hälsnings- och artighetsfraser på ert lands språk och lära ut dem genom att göra en kort film.

3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig- och
teknisk kompetens.
- Att kunna redovisa och hålla en budget för er paketresa samt kunna göra er resa så miljövänlig som möjligt.http://skola.klimatsmartcommunity.net/

4. Digital kompetens
-Att presentera ert land och er resa med text, ljud och bild genom att bygga en hemsida i Google.

5. Lära att lära
- Att skriva en uppdragsdagbok där ni tillsammans planerar och utvärderar hur ni löser uppdraget i ett gemensamt googledokument som ni delar med era uppdragsledare.

6. Social och medborgerlig kompetens
- Att samarbeta för att lösa uppgiften så att ni upplever att arbetet i er grupp är "tryggt, roligt och lärorikt".

7. Initiativförmåga och företagaranda
- Att i grupp, planera och genomföra uppdraget för att motivera mässbesökarna att välja er resa.

8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer
- Att öva in och ge ett smakprov på dans, musik eller dramatik från ert land på kulturscenen på mässan.

Mer information om Nyckelkompetenserna finner ni här:
http://www.modersmal.net/images/stories/svenska/NYCKELKOMPETENSER-FOR-LIVSLANGT-LARANDE.pdf
Foto: Rock Cohen/ Flickr

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att ha en Europasskurs där ni kommer att förbereda er för era uppdrag genom att:
Foto: Wikipedia commons

I svenska:
- Läsa o svara på frågor om "Fröken Europa" i en mall som du delar med din lärare i svenska för att förbereda dig för samtalet.

- Besöka biblioteket för att få hjälp att hitta böcker och författare från Europa.

- Läsa och analysera texttyperna recension och reklamtext samt repetera texttyperna porträtt och faktatext.

I engelska:
- Lära er mer om länder i Europa där man talar engelska och hur engelska låter där genom att lyssna till unga som berättar om sina länder i serien "My Secret Land" och se serien "This is my land" om länderna och sedan redovisa det du lärt dig genom att svara på frågor på engelska enskilt i ett google formulär.

- Lära er användbara fraser, skriva, dramatisera och spela in en liten videokurs i turistengelska där mässbesökare kan lära sig att:

- Fråga efter vägen till en sevärdhet.
- Beställa på kafé.
- Köpa en tågbiljett.

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: