Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva

Skapad 2010-09-07 13:24 i Tullbroskolan Falkenberg
Fram till höstlovet läser och skriver vi deckare
Grundskola 7 – 9
Vi kommer att arbeta med vårt skriftspråk i syfte att utveckla det både innehållsmässigt och grammatiskt korrekt.

Innehåll

Avsnitt 1

Avsnitt 2

  Matriser

  Kopia av Svenska skriva

  Nivå 1
  Nivå 2
  Nivå 3
  Nivå 4
  Ny nivå
  Aspekt 1
  Formalia Styckeindelning
  Min text visar på viss formell osäkerhet som inte stör läsaren. Jag försöker använda styckeindelning.
  Min text följer i stort sett skrivreglerna vad gäller skiljetecken, stavning och rubriker. Jag använder styckeindelning
  Min text har få formella fel. Jag använder styckeindelning på ett medvetet sätt.
  Ny aspekt
  Ordförråd Meningsbyggnad Språk
  Mitt ordförråd är begränsat och meningsbyggnaden är enkel. Min text har få språkfel (böjningar, tempus och syftningar) som inte stör läsningen.
  Jag försöker variera ordval och meningsbyggnad. Jag försöker förbättra språket.
  Jag varierar ordval och meningsbyggnad. Jag arbetar medvetet med formuleringar och försöker att anpassa stilen efter ämne/situation.
  Jag har en medveten och säker variation av ordval och meningsbyggnad. Jag uttrycker mig varierat, säkert och välformulerat med god stilistik.
  Ny aspekt
  Uppbyggnad Röd tråd
  Min text berättas främst i tidsordning och början och slut passar till ämnet. Röd tråd är otydlig
  Jag försöker utveckla textens uppbyggnad. Det finns en röd tråd.
  .Jag visar att jag är medveten om olika sätt att berätta en text. Den röda tråden är tydlig
  Min text är väl och originellt planerad på ett sätt som passar ämnet.
  Ny aspekt
  Genre Tankegång
  Min text håller sig till sin genre. Min tankegång framgår i texten och är trovärdig. I min text finns detaljer och exempel.
  Jag försöker utveckla texten med egna uppslag som passar textens syfte. Jag håller kvar min tankegång i större delen av texten. Jag försöker använda detaljer och exempel för att levandegöra texten.
  Min text har en personlig vinkling. Tankegången finns kvar i hela texten och jag knyter ihop säcken. Detaljer och exempel används på ett medvetet sätt som gör texten levande.
  Jag utnyttjar genrens möjligheter. Det finns en bra balans mellan detaljer och helhet och mellan personligt och allmän.
  Ny aspekt
  Medveten om mottagare Beskrivning av händelser och känslor
  Jag försöker anpassa min text efter läsaren. Beskriver händelser mer är förmedlar upplevelser.
  Min text är i stort sett anpassad till läsaren. Texten beskriver händelser och det finns försök till att förmedla upplevelser.
  Min text är anpassad till läsaren. Texten både beskriver händelser och förmedlar upplevelser.
  Min text är väl anpassad till läsaren. Texten beskriver händelser och förmedlar, tolkar och värderar upplevelser.
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: