Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vilda djur och djurgrupper i vår svenska natur åk 1 Hanvikens skola

Skapad 2013-04-15 14:01 i Hanvikens skola Tyresö
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3)
...

Innehåll

1. Konkreta mål- elevdel

Du ska:

 • Kunna förklara vad som kännetecknar däggdjur, kräldjur och groddjur.
 • Kunna sortera bilder på olika djur i rätt grupp.
 • Kunna läsa en enklare faktatext och förstå innehållet.
 • Kunna skriva enklare faktatexter.2. Undervining/arbetssätt- elevdel

Du kommer att få
 • undervisning i helklass.
 • titta på filmklipp om djur.
 • läsa kortare faktatexter gemensamt och på egen hand.
 • skriva egna faktatexter med hjälp av stödord.

3. Bedömning- elevdel

Du visar att du kan målen för arbetsområdet genom muntligt och skriftligt berättande.

4. Övergripande mål från del 2.2 "Kunskaper"- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

6. Centralt innehåll- LGR 11

Här gör du enbart kopplingar till läroplanens centrala innehåll.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

5. Syfte- LGR 11

Här skriver du in syftet från läroplanen samt gör kopplingar till densamma.

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

7. Kunskapskrav- LGR 11

Här gör du kopplingar till aktuella kunskapskrav.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: