Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag & rätt

Skapad 2013-04-23 12:08 i Tullbroskolan Falkenberg
Planering för studier av det svenska rättssystemet.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Planering för studier av det svenska rättssystemet.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisning och arbetsformer

Vi har en berättelse om tre pojkar som vi utgår från. De begår ett brott när de tre tillsammans stjäl handväskan från en tant. Polisen blir inkopplad. Pojkarna grips och så småningom blir det rättegång.

Vi följer pojkarnas väg genom det svenska rättssystemet genom att vi läser berättelsen och stannar upp vid alla juridiska begrepp och samtalar om allt i elevernas vardag som de associerar till, samt skriver upp begreppen med förklaringar. Begreppen får eleverna träna på i samband med läxor.

När vi har läst färdigt berättelsen skriva en egen berättelse om en påhittad persons resa genom det svenska rättssystemet. Från brott till påföljd. De får träna på att använda de begrepp som förknippas med lag och rätt.

Parallellt med får eleverna som läxa ta ställning till, och reflektera utifrån olika frågeställningar om t ex lagar, rättegångar, kriminalitet och straff.

Bedömning - vad och hur

Begreppslig förmåga. Att först och använda begrepp.

Analysförmåga. Beskriva orsaker och konsekvenser  

Informationshantering. Förmåga att hantera information.

Kommunikativ förmåga. Förmågan att samtala, diskutera, föra och bemöta argument.

Metakognitiv förmåga. Förmågan att tolka, värdera och reflektera.

Detta bedöms genom ett skriftligt arbete där både fakta, som t ex hantering av begrepp och olika frågeställningar där t ex de analytiska och reflekterande förmågorna finns med.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
LAG & RÄTT

->
->
->
->
Grundläggande kunskaper om vårt rättssystem
 • Sh  E 9
Du tränar för att erövra tillräckliga kunskaper om det svenska rättssystemet.
Du visar att du har grundläggande kunskaper om det svenska rättssystemet.
Du visar att du har relativt goda kunskaper om det svenska rättssystemet.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om det svenska rättssystemet.
Förmågan att hantera begrepp
 • Sh  E 9
Du känner till en del rättsbegrepp men det brister i förståelse och hantering av dem.
Du visar att du kan använda begrepp på ett någorlunda fungerande sätt.
Du visar att du kan använda begrepp på ett relativt fungerande sätt.
Du visar att du kan använda begrepp på ett avancerat och fungerande sätt.
Orsak - konsekvens ; Analysförmåga
 • Sh  E 9
Du tränar och är på väg mot en förmåga att kunna analysera hur orsaker och konsekvenser samspelar när det gäller olika rättsfrågor.
Du kan göra en skaplig analys av olika orsaker och konsekvenser när det gäller rättsfrågor.
Du kan göra en relativt god analys av olika orsaker och konsekvenser när det gäller rättsfrågor.
Du kan göra en avancerad analys där du ger en välutvecklad beskrivning av olika samband när det gäller rättsfrågor.
Reflektera
 • Sh  E 9
Du tränar och är på gång att föra ett enkelt resonemang där du reflekterar över olika rättsfrågor.
Du kan föra ett grundläggande resonemang där du reflekterar över olika rättsfrågor.
Du kan föra ett relativt välutvecklat resonemang där du reflekterar över olika rättsfrågor.
Du för ett avancerat och välutvecklat resonemang där du reflekterar över olika rättsfrågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: