Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor v 35 - 44

Skapad 2013-04-24 13:33 i MODERSMÅL Tyresö
Grundskola 4 – 5 Modersmål
...

Innehåll

1. Es war einmal....

Under den här perioden kommer vi arbeta med de tyska folksagorna.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestextSpråk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande  på modersmålet.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden.

De ska även stimuleras till att uttrycka sig genom andra estetiska uttrycksformer.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 • Ml
  Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Du kommer att få undervisning om att läsa olika sagor och återberätta dessa. Du kommer sedan att skriva en egen saga som du präsenterar och illustrerar.

Vi kommer jobba med

Språkbruk

Ord och begrepp för att uttrycka känslor,
Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Synonymer och motsatsord.

Kopplingar till läroplan

 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Ml  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer för olika mottagare.
 • Ml  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
 • Ml  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 • Ml  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
 • Ml  4-6
  Språkbruk Synonymer och motsatsord.
 • Ml  4-6
  Kultur och samhälle Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

4. Arbetssätt

Vi läser ett antal sagor ur de tyskttalanden områden. vi talar om var hur och när dessa uppkommit, jobbar med textförståelsen, ord och begrepp samt med återberättleser.

Ni kommer sedan jobba med en egen saga, skriva, illustrera och berätta denna.

5. Bedömning

Läsa, läsförståelse
Jag kommer bedöma dig på hur och i vilken uttsräckning du läser och förstår tetxerna.
Skriva
Jag komma bedöma dig hur och i vilken utsträckning du kan formulera din egen saga och i vilken utsträckning du kan uttrycka dig väl. Tänk på att använda i din text nya ord, begrepp och beskrivningar.

6. Kunskapskrav

Här visar du aktuella kunskapskrav. Använd Tyresö kommuns matriser genom att använda knappen "kopiera matris". Använd endast de delar av matrisen som behandlas i arbetsområdet. (Klicka på "x" för de kunskapskrav du vill ta bort. Mer information hittar du i handboken)

Skriv över denna text.

Arbetsmaterial till eleverna

Här kan du lägga länkar till mappar, presentationer, dokument som du skapar i Drive. 
Varje mapp, presentation och dokument som du skapar har en unik adress och när du har den uppslagen kopierar du webbadressen. Det är den som du kan klistra in enligt beskrivningen här under. Glöm inte att dela ut Drive-materialet så att alla med länken kan titta på det!

Skriv titel på materialet här i rutan, markera titeln och klicka på länksymbolen här ovanför. Klistra in webbadressen till materialet (Länkens URL) och välj att sidan ska visas i ett nytt fönster (under "Mål").
OBS! Allt i denna ruta är exempel på vad en LPP kan innehålla. Radera allt innehåll i denna  ruta och ersätt med ditt eget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: