Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2013-04-25 10:51 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Den antika världen - Rom och Grekland
Grundskola 7 Svenska Historia

Innehåll

Centralt innehåll

 

Konkretiserade mål

 • att kunna se orsaker och konsekvenser till hur rikena växte fram och hur de gick under.
 • att kunna föra fram sina åsikter och tankar, muntligt och skriftligt
 • Att kunna peka ut var vissa för antiken viktiga platser ligger.
 • Att förstå vilka antikens utmärkande drag var och dess betydelse för vår tid, "Arvet från Antiken"

Undervisning

Vi kommer att nå målen genom:

 • Lärarledda genomgångar
 • Diskussioner och samtal.
 • Att titta på film
 • Läsa och arbeta med olika texter, instuderingsfrågor
 • redovisa muntligt "sin gud"
 • redovisa i skrift - motivera viket arv du tycker är viktigast för vår tid.


För att nå målen ska du:

 • Ha grundläggande kunskap om både det antika Grekland och Romarriket. 
 • Kunna peka ut kända platser
 • se samband,  mellan dåtid och nutid -" arvet från Antiken"
 • Lyssna, diskutera och argumentera och respektera andras argument.
 • Se skillnader och likheter i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt, jämföra med idag.
 • Använda olika historiska begrepp.

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att:

 • Delta på lektioner vid diskussioner och genomgångar.
 • Lämna in de skriftliga uppgifter jag ber dig om - hur du resonerar och motiverar dina åsikter och tankar.
 • göra en muntlig redovisning - en antik gud.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: