Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, grovmotorik och rörelse

Skapad 2013-04-25 17:40 i Kvibilleskolan Halmstad
Vi kommer att under läsåret arbeta med att utveckla allsidiga rörelseförmågor, samarbete, god kroppsuppfattning och tilltro till sin fysiska förmåga.
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Planering, undervisning och bedömning

Syfte:
Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. Undervisningen i ämnet skall syfta till att eleverna utvecklar:
- allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.
- sin samarbetsförmåga och respekt för andra.
- en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Undervisning:
I undervisningen kommer vi att genomföra olika lekar, spel och idrotter både inomhus och utomhus. Undervisningen sker klassvis, i stor grupp. Aktiviteterna kommer att variera och bestå i olika bollsporter, lekar, redskapsbanor och kondition-, balans- och styrkeövningar.

Vi tränar b la:
-Grovmotoriska grundformer, t ex. springa, hoppa och klättra, samt deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik såväl inomhus som utomhus.
- Enkla lekar och danser och deras regler.
-Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
-Turtagning.
-Samspel och kamratskap.

Kunskapskrav och Bedömning:
Eleven kan:
- delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser i aktiviteten.
- i musik och danser anpassa sina rörelser till takt och rytm

Bedömning görs utifrån
Insats krävs, eleven riskerar ej att nå lägsta kunskapskrav
Har förväntade kunskaper
Bedömning saknas

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: