Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alboskolan Idrott åk.4-6 ht-14

Skapad 2013-05-24 11:16 i Alboskolan Ale
Pedagogisk planering i idrott för åk.4-6 Ansvariga: Andrea Terezka Somfai Camilla Ivarsson
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Så här arbetar vi med ämnet idrott och hälsa på Alboskolan.

Innehåll

Syfte

Eleven ska utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Simning i mag- och ryggläge.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Mål

Eleven ska kunna:

• delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten

• samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan

• genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö

• simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge

• hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap

 

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Simning i mag- och ryggläge.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer

-  följa givna regler och förordningar i olika spel, lekar och idrotter

-  genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler

-  simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge

- ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter
Undervisningen

Vi kommer att:

• utöva olika idrotter, spel och lekar med varierande former av de motoriska grundformerna

• gå igenom regler och förordningar i de vanligaste idrotterna, spelen och lekarna

• bege oss ut i natur och utemiljö för att där genomföra olika aktiviteter och lekar

• gå igenom och diskutera olika skador som kan uppstå vid lekar, spel och idrotter och hur man kan förebygga dessa

• besöka badhuset för att simma 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: