👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä- och metallslöjd, Eget projekt - kreativt skapande, åk 8-9, vt 2013

Skapad 2013-05-27 16:54 i Duveds skola Åre
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Trä- och metallslöjd, Eget projekt - kreativt skapande årsk 9

Innehåll

Syfte

Förmågor som tränas, tidsramen för uppdraget.

1. Förmåga att formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
2. Förmåga att välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
3. Förmåga att använda ämnesspecifika ord, begrepp i resonemang om arbetsprocessen.


T

Här förklarar du hur eleverna kommer att bedömas och när.

Eleverna bedöms kontinuerligt under varje undervisningstillfälle genom en muntlig formativ återkoppling. Redovisning och utvärdering sker på sista lektionen som avslutar uppdaget.

Matriser

Sl
Trä- och metallslöjd, Eget projekt - kreativt skapande, åk 8-9, vt 2013

Centralt innehåll
F
E
C
A
Bedömningen avser
Förmåga att formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Sl  7-9
  • Sl  7-9
  • Sl  7-9
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
Eleven har inte något att uppvisa för läraren eller hans/hennes alster har alltför låg kvalitet.
Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med olika redskap, verktyg och material. Eleven kan också medverka i att använda olika hantverkstekniker.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjd föremål och arbeta med olika redskap, verktyg och material. Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med olika redskap, verktyg och material. Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett väl fungerande sätt.
Bedömningen avser
Förmåga att välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
  • Sl  7-9
  • Sl  7-9
  • Sl  7-9
Slöjdens arbetsprocesser
Eleven kan inte uppvisa sin planering, ritningar/skisser.
Skriv in ett Utifrån syftet och kvalitets och miljöaspekter medverkar eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet. Eleven bidrar till dokumentation av arbetet. kunskapskrav
Utifrån syftet och kvalitets och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger enkla motiveringar till sina val. Eleven gör enkel dokumentation av arbetet.
Utifrån syftet och kvalitets och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Bedömningen avser
Förmåga att använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler
  • Sl  7-9
  • Sl  7-9
Ämnesspecifika begrepp
Eleven kan inte visa sin begreppsliga och kommunikativa förmåga.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser