Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri, vinklar

Skapad 2013-05-30 16:55 i Rösjöskolan Sollentuna
Matteborgen 5B kap 9
Grundskola 6 Matematik
Vi har tidigare arbetat med vinklar, rät, trubbig och spetsig vinkel. Nu ska vi ta steget lite längra nu skall vi börja vara mer noggranna och mäta vinklarna med hjälp av en gradskiva.

Hur många grader snurrar man egentligen om snurrar ett varv?

Du kanske inte snurrar ett helt varv utan ett halvt varv, men hur många grader är det?

Innehåll

Mål med undervisningen

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om matematiska begrepp samt utvecklar matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang
Eleverna ska utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem samt reflektera över valda strategier och metoder. Eleverna ska även utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska sitationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Det här ska vi göra

- avgöra om en vinkel är rät, trubbig eller spetsig genom att använda 90 grader som referens
- arbeta med begrepp som helt varv och halvt varv
- mäta och rita vinklar med hjälp av gradskiva
- beräkna vinkelsumman av en triangel
- träna på vardagliga problem hur man kan använda matematiken
- arbeta på individuellnivå i arbetsböckerna

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att:

- använda och förstå geometriska begrepp som rät, trubbig och spetsig vinkel 
- mäta vinklar med hjälp av en gradskiva
- rita vinklar med hjälp av en gradskiva
- förstå och dra slutsatser utifrån vinkelsumman av en triangel
- Visa hur du resonerar för att räkna ut matematiska problem
- Vara delaktiga i samtal och diskussioner på lektionerna
- Delta på lektionerna och vara aktiv och arbeta med dina uppgifter
- ta ansvar för din egen utveckling och kunskap genom att bl.a göra läxorna eller ta hem om du ligger långt efter, 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma  E 6
  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser

Ma
Geometri/inklar

Jag känner mig:

osäker
ganska säker
säker
avgöra om en vinkel är rät, trubbig eller spetsig
Mäta en vinkel med hjälp av en gradskiva
Rita en vinkel med bestämt gradantal med hjälp av en gradskiva
Beräkna okänd vinkel utan att använda gradskiva
Beräkna okänd vinkel i en triangel
lösa textuppgifter där man måste göra flera uträkningar
bedöma om ett svar är rimligt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: