Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2013-06-04 15:41 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
En resa från vår senaste istid till järnåldern
Grundskola 3 SO (år 1-3) Bild

Stämmer det att man lagade mat i en grop i marken på stenåldern? Vet du vem Bäckaskogskvinnan var? Vet du vad en hällristning är? Kan du skriva med runor? Detta och mycket mer kommer du att få lära dig mer om i vårt tema "En resa i Forntiden". Så tag på dig varma kläder och kliv ombord i vår tidsmaskin. Nu reser vi tillbaka till 20.000 år f.Kr och vår senaste istid!

Innehåll

Målet med undervisningen

Undervisningen ska ge dig kunskap om vår senaste istid.

Undervisningen ska stimulera din nyfikenhet på våra förfäder från forntiden.

Undervisningen ska ge dig kunskap över hur människor levt under olika tidsperioder.

Undervisningen ska ge dig ord och begrepp som hjälper dig att berätta om stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

 

Målet är att:

* Du ska ha kunskaper om forntiden och känna till tidsbegreppen istid, stenåldern, bronsåldern och järnålder
  samt placera ut dessa på en tidslinje i rätt ordning.

* Du ska kunna använda och förstå ord och begrepp som har med forntiden att göra.

* Du ska ha kunskap om hur man levde på forntiden.

* Du ska kunna några utmärkande drag för de olika tidsåldrarna samt jämföra med livet idag.

* Du ska kunna berätta hur vi kan se spår av forntiden både i naturen och i vårt språk.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • SO
  Syfte - Geografi analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Du kommer att få lyssna när din lärare berättar utifrån
  bilder och tidslinje om istiden och forntiden.
 • Du kommer att se faktaprogram/filmer om forntiden.
 • Du ska läsa faktatexter om forntiden.
 • Du kommer att skriva egna faktatexter om forntiden.
 • Du kommer att få arbeta skapande med bild för att öka förståelsen om forntiden.
 • Du får arbeta både enskilt och i grupp.
 • Du kommer att få redovisa vad du lärt dig både muntligt och skriftligt på olika sätt.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Detta ska bedömas:

 • Du ska kunna placera ut istid, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje i rätt ordning.
 • Du ska kunna berätta om några spår som inlandsisen lämnat efter sig.
 • Du ska kunna göra några jämförelser hur det var på forntiden och i nutid.
 • Du ska kunna beskriva och jämföra människors bostäder, mat, kläder, redskap och gravar.
 • Du ska kunna framställa bilder som passar till temat.
 • Du ska kunna skriva enkla faktatexter så att innehållet tydligt framgår.
 • Du ska vara delaktig i samtal i grupp.

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser

Bl SO
En resa i forntiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Göra jämförelser
Du nämner några skillnader och likheter mellan forntid och nutid.
Du gör jämförelser mellan några av tidsåldrarna. Ger några exempel och kan till viss del förklara vad likheter och/eller skillnader beror på.
Du gör jämförelser mellan stenåldern, bronsåldern och järnåldern och nutid. Ger flera exempel och förklarar tydligt vad likheter och/eller skillnader beror på.
Beskriva och förklara
Du har vissa kunskaper inom ämnet och har lärt dig några fakta från forntiden. Du kan ge något exempel.
Du har kunskaper inom ämnet så att du kan till viss del förklara med hjälp av ord och uttryck knutna till forntiden. Du förklarar och ger några exempel.
Du uttrycker dig tydligt kring ämnet. Du beskriver och förklarar med hjälp av ord och uttryck knutna till forntiden. Du ger flera olika exempel. Du berättar engagerat om människornas liv. Du visar att du har god kunskap om istiden och forntiden.
Använda tidslinje
Du kan namnge istid, stenåldern, bronsåldern och järnåldern, men inte i rätt ordning på tidslinjen.
Du kan ange istid, stenåldern, bronsåldern och järnåldern i rätt ordning på tidslinjen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: