Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion år 3

Skapad 2013-06-04 16:41 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Under arbetets gång kommer eleven att få kunskap om, vad religion är och de fem världsreligionerna där fokus kommer att ligga på kristendomen.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Du kommer att lära dig mer om vad religion är och hur den har växt fram. Du kommer också få mer kunskap om de fem världsreligionerna, där fokus kommer att ligga på kristendomen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvevcklas

I temat kommer du att få kunskaper om de fem världsreligionerna. Du ska du känna till några likheter och skillnader mellan de olika religionerna.
Du ska känna till några av de vanligaste berättelserna om Jesu liv och verksamhet.

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna återberätta om delar från Jesu liv och verksamhet som näms i Nya testamentet.
Du ska kunna nämna några likheter och skillnader i de 5 världsreligionerna.

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
 • SO   3
  Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
 • SO   3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Undervisning och arbetsformer

Genom film, faktatexter, berättelser och diskussioner i små grupper och helklass kommer du att utveckla kunskap och förståelse kring olika religioner och dess innerbörd. Studiebesök i Kyrkan i närområdet.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: