Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 9 Vt-2020

Skapad 2013-06-09 14:58 i Kärlekens skola Halmstad
Spanska åk 9 vt 2013
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Innehåll

Mål

 

Under vt 2020 har vi arbetat kontinuerligt med de olika momenten dvs. uttalsregler, grammatiska strukturer och ordförråd som är anpassad till kursens nivå. Vi har lärt oss använda gerundium och vi har även repeterat och tränat på olika verbformer. Vi har koncentrerat oss på kommunikativ träning och skriftliga uppgifter för att meddela, berätta eller beskriva något (skrivit en tidning).

För att förbättra elevernas förmåga att uppfatta talad spanska och att lättare uttrycka sig ledigt och korrekt i olika situationer har vi läst en spansk berättelse tillsammans i klassen. Tanken var att läsa berättelsen för läsupplevelsens skull, för att få veta ”hur det går”.
Eleverna har arbetat med ett projekt om en resa till ett spansktalande land (skriftligt och muntligt)

Tyngdpunkten i grammatikarbetet ligger på verbläran i olika tidsformer(presens, perfekt och futurum) regelbundna/oregelbundna verb, användning av olika prepositioner, possessiva pronomen och demonstrativa, ordningstal/grundtal, genitiv, personliga pronomen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Bedömningsmatris spanska åk 9

Att läsa och förstå
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Att lyssna och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Att göra muntliga framställningar anpassade för årskursen
Blandar ord och uttryck från andra språk så att en person som talar målspråket inte förstår.
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det mesta av det du säger.
Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.
Att samtala kring ämnen anpassade för årskursen
Svarar på direkta frågor.
Tar egna initiativ till att tala och för fram egna åsikter på ett enkelt sätt med ord, fraser och meningar.
Ställer frågor till andra och kommenterar andras åsikter.
Bidrar till att fördjupa samtalet genom att till exempel ställa följdfrågor.
Att skriva texter anpassade för årskursen
Blandar ord och uttryck från andra språk så att en person som talar målspråket inte förstår.
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det du skriver efter en eller ett par genomläsningar.
Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. En person som talar målspråket förstår helhet och detaljer vid första genomläsningen. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: