Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden och Vasa-tiden år 5

Skapad 2013-06-13 09:15 i Gantofta skola Helsingborg
Medeltiden och Vasa-tiden är tider då mycket lades till grund för hur vi lever idag. Kristendomen infördes och med den kom de traditioner som vi har kvar än idag. Det var även en tid då Europa förändrades och flera viktiga händelser skedde.
Grundskola 5 Religionskunskap Historia

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte + centralt innehåll

Du ska:

KUNGARNA OCH KRIGEN
* veta hur kungarna försökte styra sina riken
* veta hur olika grupper slogs om makten i Sverige, de flesta tillhörande adeln
* veta hur bönder och bergsmän fick en större roll i maktkampen
* veta hur Sverige ibland var ett eget rike, ibland var danskt
* känna till de mest kända personerna i Sverige under medeltiden

VASA-TIDEN
* veta hur det gick till när Sverige blev ett självständigt land
* känna till hur kungen får större makt och att det bestäms att kungamakten ska ärvas från far till son.
* veta hur kungen blir kyrkans högste chef i de nordiska länderna och hur påven därmed förlorar sin makt över kyrkorna i norra Europa.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Så här arbetar vi

Vi kommer bland annat att arbeta med att:

- läsa faktatexter bl a i vårt läromedel Puls

- titta på filmer

- göra skriftliga uppgifter

- diskussioner i grupp

- muntlig presentationer

Bedömning

Din förmåga att:

 •  läsa och förstå faktatexter
 •  göra jämförelser mellan förr och nu
 •  kunna ovanstående mål
 •  skriva egna texter
 •  visa engagemang i ämnet

Matriser

Hi Re
Historia matris år 4-6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Analysera orsaker och följder
Fokus på stora samhällsförändringar och människors livsvillkor.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Utvecklingslinjer
Hur olika tidsperioder hänger ihop.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människorna lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människorna lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människorna lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Använda historisk kunskap
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med utvecklande exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med välutvecklade exempel från förr i tiden.
Använda historiska källor
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur männsikor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur männsikor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur männsikor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Hur historia används och historiska begrepp
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Hur historia används och historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: