Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik problemlösning

Skapad 2013-06-14 13:34 i Skånhällaskolan F-6 Stenungsund
Grundskola 2 Matematik

För att kunna formulera och lösa problem med hjälp av matematiska samt värdera valda strategier och metoder( Lgr11) arbetar vi kontinuerligt med att läsa eller lyssna på uppgiften noga. Fundera över vad ska jag ta reda på? och hur kan jag ta reda på det? Därefter lösa uppgiften genom att skriva eller rita och till sist fundera över om svaret är rimligt.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Undervisning - arbetssätt

Vi ska arbeta med olika tankemodeller/strategier i addition och subtraktion.
Du får träna huvudräkning, skriftliga räknemetoder och använda miniräknare. Du tränas i att välja räknesätt och bedöma resultatets rimlighet.
Vi arbetar enskilt och tillsammans i mindre och större grupper.
Vi spelar olika matematiska spel.
Vi samtalar i grupp om hur man kan tänka och får del av många olika lösningsmodeller.
Vi arbetar laborativt och färdighetstränar i böcker.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Bedömning

Du bedöms kontinuerligt genom att
- vi samtalar du och jag
- du berättar genom bild eller skrift hur du tänker
- samtal och resonemang i gruppen
- diagnoser
- arbete i böcker
- när du spelar spel

Matriser

Ma
Matematik / taluppfattning

Nivå 1
 • Ma   3
Eleven kan placera ut 0 - 1000 på en tallinje.
 • Ma   3
Eleven känner till olika strategier för att räkna ut addition och subtraktion 0 -100. Ex. mellanled, uppställning eller hopp på tallinjen.
 • Ma   3
Du kan använda huvudräkning vid addition och subtraktion när talen och svaren ligger inom talområdet 0 - 20. Ex. 12 + 3 samt 15 - 6
 • Ma   3
Du kan addition och subtraktion med tiotalsövergångar 0 - 100. Ex. 54 + 7 samt 54 - 7
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan beskriva hur du tänker genom bild eller skrift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: