Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 5, HT 16

Skapad 2013-06-17 14:59 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap

Vem ska man tro på, tro på , tro på när tro på när allt är såhär?? Så sjöng Thomas DiLeva en gång och det är en fråga med många olika svar. Vi har lika många olika tro som det finns människor på vår jord, en tror på Buddha, en annan på Allah och en tredje på Krishna o.s.v. och så har det alltid varit, man har haft olika tro. Men hur började det för oss här i Sverige och skandinavien, vad trodde man på under Vikingatiden? Hur kom kristendomen till? Vad innebär det att vara kristen? Vilka är samerna och vad tror de på? Hur ser det ut idag och vad i vår tro har sin grund på den tiden? Det är intressant att veta hur allt började och vad man trodde på då jämfört med idag så följ med in i religionens spännande värld så tar vi reda på det.....

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att ge eleverna kunskap om och inblick i vad en tro är och att det är ok att ha olika tro. Det är av stor vikt att få tro på det man själv känner är rätt och att bli respekterad för det. För att få och ge respekt till varandra måste man ha förståelse för de olika trosuppfattningarna och den får man genom kunskap. Vi lär känna vår egen religion och utgår sedan från den när vi lär oss om övriga världsreligioner.

Vi tar vid där vi slutade förra gången, d.v.s. på vikingatiden/medeltiden då Kristendomen kom till Sverige och asatron blev alltmer ersatt.
Hur kom egentligen kristendomen till Sverige? Vad inneär det att vara kristen? Finns det likheter och skillnader mellan kristendomen och asatron?

Vi ska även lära känna samerna, vår ursprungsbefolkning, och hur de lever. Vad tror de på? Finns det likheter mellan deras tro, asatron och kristendomen?

För att ta reda på detta ska vi se filmer, läsa böcker, forska, diskutera och framför allt knyta ihop de kunskaper vi redan har med nya kunskaper samt de erfarenheter vi har med oss. Vi ska även ta en titt på olika historiska källor och tolkningar samt diskutera i vilka avseenden man använder den ena resp. den andra.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Med detta menar vi att eleven ska:

 • få kunskap om vad begreppen religion och tro innebär
 • få kunskap om fornskandinavisk religion
 • få kunskap om samerna och deras religion
 • få kunskap om kristendomen och hur den startade
 • genom sina nya kunskaper om de olika religionerna utveckla förmågan att göra jämförelser dem emellan
 • utveckla förmågan att göra jämförelser mellan dåtidens tro och vår tro idag
 • se hur de olika religionerna har påverkats av de olika skeenden i samhället
 • få kunskap om källor och tolkningar, vad innebär dessa? Vilken skillnad är det på dem? När använder man vilken?

 

Undervisningens innehåll ( centralt innehåll ):

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Detta kommer att bedömas:

Kopplingar till läroplan

 • Re  E 6
  Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Re  E 6
  Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
 • Re  E 6
  Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.

Bedömningen kommer att ske på följande sätt:

Genom att observera och dokumentera elevernas delaktighet i de ämnesdiskussioner vi har samt deras aktivitet under lektionerna. Jag använder även elevernas uppgifter, läxförhör samt slutprov som bedöömningsunderlag.

Tidsplan:

Arbetsområdet kommer att pågå under hela höstterminen i kombination med ämnena historia och svenska.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: