Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa år 4 Vt 2021

Skapad 2013-06-17 18:17 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Ute och inne idrott Vt 2021

Innehåll

Mål för elev

Du ska bli bättre på att röra dig på olika sätt i olika aktiviteter.

Innehåll

Lekar, olika idrotter, orientering samt rörelse till musik.

Genomförande

Du arbetar enskilt och tillsammans med andra. Du deltar i de olika aktiviteterna på lektionerna. Arbetet pågår under vårterminen 2021.

Redovisning

Du visar vad du kan under aktiviteterna på lektionerna, både praktiskt och muntligt.

Koppling till styrdokumenten

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Bedömningen gäller

Steg 0
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att röra sig allsidigt.
Eleven kan ej simma 200 meter varav 50 meter på rygg.
Du kan vara med på alla aktiviteter, både ute och inne. Du kan utföra enkla danser. Du kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan vara med på alla aktiviteter, både ute och inne. Du kan ibland förändra hur du rör dig utifrån vilken aktivitet det är. Du kan utföra danser. Du kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten. I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan vara med på alla aktiviteter, både ute och inne. Du kan nästan alltid förändra hur du rör dig utifrån vilken aktivitet det är. Du kan utföra avancerade danser. Du kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten. I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Ämne
Förmågan att
Ämne
Förmågan att
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: