Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva sig till läsning-Trageton

Skapad 2013-07-31 11:13 i Regnbågsskolan Gullspång
Att skriva sig till läsning med utgångspunkt från Erica Lövgren och Arne Trageton.
Grundskola 1 – 2 Svenska

Syftet är att du ska komma igång med din första skriv- och läsinlärning. Om du redan kan skriva och läsa lite så blir det lätt för dig att arbeta vidare och bli ännu säkrare. Vi kommer att arbeta på våra små datorer eller våra I-pads och du får träna att samarbeta med en skrivkompis. Du kommer även att träna din finmotorik när du ritar och målar bilder som passar till texterna. Lästräning kommer du att få i liten grupp och med hjälp av ett stort antal små läshäften i olika svårighetsgrad.

Innehåll

Syfte


Komma igång med skriv-och läsinlärningen.
Kunna koppla ihop bokstäverna med deras bokstavsljud.
Skriva korta texter i samarbete med en kamrat.
Våga presentera egna texter.
Öka datorvanan.
Kunna använda olika funktioner på dator eller I-pad.
Förbättra finmotoriken.
Bli en god läsare.

Det här kommer undervisningen att innehålla.

Skriva efter ett gemensamt ämne.
Skriva efter egen fantasi.
Arbeta i par och turas om att skriva en text som ni skapar tillsammans.
Leta bokstäver och ord i texten.
Rita och måla bilder som passar till texten.
Läsa upp texten för klassen eller någon kamrat.
Tillverka egna små böcker.
Träna läsning i liten grupp.

Det här vill vi att du ska lära dig

Alfabetets bokstäver och dess ljud.
Skriva egna texter och illustrera (rita bilder till) dessa.
Läsa och presentera texter för gruppen.
Starta datorn eller din I-pad, logga in och skriva namn och datum .
Spara och skriva ut din text.
Samarbeta med din skrivkompis.
Tillverka egna små böcker.
Förbättra finmotoriken.
Att knäcka läskoden och så smångom få flyt i läsningen.

Det här ska bedömas/Underlag för bedömning

Dina skrivna arbeten.
Dina muntliga presentationer.
Din bokstavskännedom.
Din läsförmåga. Läsutvecklingsschemat och/eller skolverkets bedömningsmatris.
Din samarbetsförmåga.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: