Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eu och FN och mänskliga rättigheter

Skapad 2013-08-07 09:11 i Friskolan Asken Grundskolor
Arbeta med mänskliga rättigheter i kombination med FN och EU.
Grundskola 7 Samhällskunskap
Vi tittar närmre på demokrati, diktatur, mänskliga rättigheter och barnkonventionen samt FN och EU.

Innehåll

Förväntningar. Mål.

Du ska utveckla förståelse hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.
Du ska utveckla förståelse för de mänskliga rättigheterna och demokratiska processer. 
Du ska utveckla din förmåga att söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera källans trovärdighet och relevans.

Undervisningens innehåll: Vad?

Förenta nationerna, dess syfte, bakgrund och huvudsakliga uppdrag.
Europeiska unionen, dess bakgrund, organisation och vad de arbetar med.
Hur EU påverkar Sverige och hur Sverige påverkar EU.
Aktuella samhällsfrågor kopplat till ovanstående. Tex Brexitm.m.
De mänskliga rättigheterna inklusive barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. Tex samer, romer m.m.
Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen och olika organisationerns arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Undervisningens innehåll: Hur?

Kortare genomgångar.
Grupparbete.
Redovisning av arbete.
Funderingar och analys av aktuella frågor kopplat till ämnet.

 

 

Bedömning

 
Elevens arbete bedöms fortlöpande genom diskussioner under lektionerna.

Avsnitt 6

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
    Sh  7-9

Matriser

Sh
Mänskliga rättigheter m.m.

Jag har en grund...
Jag har kommit en bit på väg...
Jag tillämpar...
TILLÄMPA KUNSKAPER
Förstå begrepp Använda kunskaper
Visar grundläggande kunskaper inom området och kan redogöra en del fakta och begrepp.
Visar goda kunskaper inom området och kan på ett utvecklat sätt redogöra fakta och begrepp. Kan sätta in fakta i ett sammanhang.
Visar mycket goda kunskaper inom området och kan på ett välutvecklat sätt redogöra fakta och begrepp. Använder sina kunskaper (fakta och begrepp) även i fler sammanhang.
SE LIKHETER och SKILLNADER
Reflektera, argumentera, jämföra och dra slutsatser
Reflekterar, med hjälp, kring innehållet. Kan göra enkla jämförelser.
Reflekterar kring innehållet genom att visa på egna tankar och åsikter. Gör jämförelser och kan dra egna utvecklade slutsatser.
Reflekterar och argumenterar kring innehållet genom att motivera den egna åsikten utifrån faktakunskaper/erfarenheter. Gör jämförelser och drar egna slutsatser och visar på en förmåga att ifrågasätta egna och andras åsikter och argument.
VÄRDERA och KRITISKT GRANSKA
Använda olika källor och ha ett kritiskt förhållningssätt till dessa
Kan söka och på ett enkelt sätt granska källor.
Använder information från flera källor och motiverar varför. Kan ställa frågan: VEM skriver VAD för VEM?
Är medveten om att det finns olika vinklingar av information och kan på egen hand kritiskt granska och resonera kring källans budskap och syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: