Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rockskolan år 5

Skapad 2010-09-30 12:42 i Varekils skola Orust kommun
Vi lär oss spela tillsammans. Tidsperiod: v.35-50. Utvärdering (enskilt med varje elev) v.51
Grundskola 5 Musik

Innehåll

Mål att sträva mot:

Delta i en enkel ensemble där du utövar ditt instrument i samklang med övriga deltagare i ensembeln.

Bedömningens inriktning

Gitarr: Jag kommer att bedöma din förmåga att greppa rätt ackord och samtidigt slå an strängarna i rätt rytm och tillsammans med de övriga i gruppen. Piano / Keyboard: Jag kommer att bedöma din förmåga att ta rätt treklangsackord med högerhanden och rätt baston med vänsterhanden och kompa tillsammans med de övriga i gruppen. Bas: Jag kommer att bedöma din förmåga att greppa basen och slå an strängen i rätt rytm och tillsammans med de övriga i gruppen. Trummor: Jag kommer att bedöma din förmåga att hålla takten och kompa tillsammans med de övriga i gruppen. Jag kommer även bedöma din förmåga att spela ett fungerande intro / outro till låten.

Tolkade och konkretiserade mål:

Du ska kunna spela och växla mellan olika ackord ensam och tillsammans med andra. Du ska förstå hur olika toner samverkar i ackord och melodier.

Förmågor och färdigheter att utveckla och bedöma:

Du ska visa att du kan ta ansvar för att träna in de ackord som används i vald låt och försöka förstå varför tonerna samverkar i ackord. Du ska visa att du kan spela rytmiskt och i rätt följd, ensam men även tillsammans med övriga i gruppen. Ackord: D-dur, A-dur, Emoll och G-dur.

Vad ska vi arbeta med, hur ska vi arbeta och varför ska vi arbeta med detta:

Alla i klassen har tidigare genomgått grundkurs i gitarr. Vi kommer att öva alla instrument i halvklass. Vi börjar med trummor i cirkel, där ni får turas om att sitta bakom trumsetet, medan vi övar tekniken på en stol. Därefter lägger vi till bas, och när det fungerar lägger vi till gitarr och sist keyboard/piano.Vi kommer att träna på ackordföljden D-dur, A-dur, E-moll, G-dur. Jag kommer att hjälpa er att hitta rätt teknik. Ni kommer att få instruktionsblad som är enkla att följa. Ni ska jobba med denna ackordslinga för att ni vid terminens slut ska kunna skriva en egen låt i smågrupper, baserad på ackordslingan D-dur, A-dur, E-moll och G-dur.

Matriser

Mu
Musik år 6

Mål och inriktning LPO94

Första kolumnen visar bedömningens inriktning och mål att sträva mot enligt LPO94 Andra och tredje kolumnen visar elevens förmåga utifrån planering. Tom rad kan betyda att klassen inte gått igenom området.
Ej visat förmåga
Visar förmåga
Visar god förmåga
Ny nivå
Förmåga att ta ansvar för eget musicerande.
Du följer instruktioner och lär dig grunder på olika instrument.
Du är uppmärksam och förberedd i spel tillsammans med andra.
Förmåga att spela på instrument.
Du spelar grunderna på rytm-, melodi- och ackordinstrument.
Du ackompanjerar och visar följsamhet på ett instrument tillsammans med andra.
Förmåga att skapa musik tillsammans med andra
Du medverkar aktivt i gruppen och kommer med förslag till hur en melodi kan klinga till den givna ackordslingan.
Du visar kreativitet och kunnande om ackordens inbördes toner samt förmåga att tonsätta en melodi utifrån givna förutsättningar. (Ackordslingan).

Mu
Kopia av Ackordspel

Förmåga att ta ansvar för eget muciserande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att spela instrument
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: