Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att Skriva sig till Läsning och lärande (ASL) åk 1-3

Skapad 2013-08-12 17:16 i Valhallaskolan Halmstad
Att skriva sig till läsning går ut på att stimulera elevernas intresse för att lära sig läsa och skriva med datorns eller lärplattans hjälp. Undervisningen går ut på att med dessa hjälpmedel få möjlighet att utveckla elevernas förmåga att skapa texter tillsammans och bearbeta dem, tillsammmans med en kamrat och efter hand enskilt. Tanken bakom är att skrivutvecklingen förhoppningsvis går något snabbare än den tid det tar för att lära sig skriva texter enbart för hand. Detta finns dock ingen forskning på. Arbetssättet ger en möjlighet till ett enklare tillvägagångsätt att uttrycka sig i skrift genom att trycka på tangenter och samtidigt höra bokstävernas ljud och få texten uppläst under skapandets gång. Eleverna lär sig läsa det de skrivit för att de äger sin egen text och texterna blir efter hand längre. Eleverna får skriva sig till läsning och förhoppningsvis få ett lustfyllt lärande av att skriva, läsa och kommunicera med andra.
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Att skriva sig till läsning går ut på att uppmuntra elevernas intresse för att lära sig läsa och skriva genom datorn eller lärplattan. Undervisningen går ut på att skapa möjligheter för eleverna att utveckla förmågan att skapa texter och att bearbeta dem, tillsammans med andra. Tala, lyssna, skriva och läsa,kopplas tätare samman med datorn eller lärplattan, som ett centralt verktyg. Eleverna skriver sig till läsning

Innehåll

Syfte

Du ska få möjlighet att utveckla följande kunskaper

Undervisning:

Ni arbetar två och två vid era lärplattor eller datorer. Ni kan då utveckla och utmana varandra i er skrivprocess. Vi använder oss av appen "Skolstil" där det ingår talsyntes, vilket betyder att bokstavens ljud blir uppläst och även hela ord och meningar.  

Vi börjar alltid tillsammans med en gemensam genomgång, sedan får du planera med din skrivkompis, eftersom dialogen är viktig (tankearbetet). Ni gör en handlingsplan.
Därefter kommer "skrivpratet" vid lärplattan.
Eleverna utgår från en gemensam uppgift och arbetar tillsammans utifrån var och ens förmåga och hjälper varandra. 

 

Bedömning

Din läs och skrivutveckling dokumenterar vi i bedömningsmatrisen MIN SPRÅKUTVECKLING med utgångspunkt från nya Nya språket lyfter.

Kunskapskrav : Se bedömningsmatrisen

Utvärdering

Under arbetets gång kommer eleverna få tillfälle att reflektera över sin skriv- och läsutveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: