Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Enormous Crocodile

Skapad 2013-08-14 19:03 i Parkskolan Ludvika
Ett arbete utifrån Roald Dahl fantastiska bok Den Enorma Krokodilen - The Enormous Crocodile. Vi tränar ord och begrepp, läs- och hörförståelse samt skriver egna texter på engelska.
Grundskola 6 Engelska
Vi tränar engelska utifrån Roald Dahl bok om Den Enorma Krokodilen - The Enormous Crocodile.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Hur ska vi lära oss detta?

Vi arbetar med Roald Dahls historia The Enormous Crocodile i bilderboksformat med illustrationer av Quentin Blake.
Till vår hjälp har vi även boken , Den Enorma Krokodilen, på svenska..

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna läsa och förstå en berättelse för barn, där text och bild samverkar.
Du ska kunna återberätta innehållet på svenska och enkel engelska.
Du ska kunna välja ut och använda relevanta ord och uttryck ur en given text.
Du ska kunna uttrycka dig i skrift och kunna formulera en enkel berättelse utifrån givna förutsättningar.

Hur du får visa vad du kan:

Du ska skriva en egen berättelse på engelska utifrån historien om The Enormous Crocodile.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: