Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2013-08-14 22:08 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Planering av matematik åk 2.
Grundskola 2 Matematik

Innehåll

Mål och syfte

Målet med undervisningen är att alla elever ska nå målen för tjänstegarantin i matematik åk 2, satt för Kunskapsstaden Helsingborg.

Så här arbetar vi

Vi arbetar med matematik dagligen på olika sätt, i helklass, i grupp eller enskilt. Vi arbetar med ett eller ett fåtal mål i taget. Vi har genomgångar, praktiska övningar, lekar, spel, färdighetsträning, problemlösning m.m.

Detta ska bedömas

Se matris "Tjänstegaranti i matematik årskurs 2".

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Tjänstegaranti i matematik årskurs 2

1. Beträffande tal:

Eleven kan läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen inom heltalsområdet 0-100. Eleven kan jämföra, storleksordna och dela upp tal inom heltalsområdet 0-100. Eleven kan beskriva mönster i enkla talföljder. Eleven kan hantera matematiska likheter inom heltalsområdet 0-20.
Påbörjat
På god väg
Uppnått målet
Eleven kan läsa tal inom heltalsområdet 0 - 100.
Eleven kan skriva tal inom heltalsområdet 0-100.
Eleven kan ange siffrors värde i talen inom heltalsområdet 0-100.
Eleven kan jämföra tal inom heltalsområdet 0-100.
Eleven kan storleksordna tal inom heltalsområdet 0-100.
Eleven kan dela upp tal inom heltalsområdet 0-100.
Eleven kan beskriva mönster i enkla talföljder.
Eleven kan hantera matematiska likheter inom heltalsområdet 0-20.

2. Beträffande räkning:

Eleven kan förklara vad addition och subtraktion står för och deras samband med varandra med hjälp av konkret material eller bilder. Eleven kan med hjälp av addition och subtraktion räkna i huvudet när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20. Eleven kan addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-100.
Påbörjat
På god väg
Uppnått målet
Eleven kan förklara vad addition och subtraktion står för och deras samband med varandra.
Eleven kan med hjälp av addition räkna i huvudet när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20.
Eleven kan med hjälp av subtraktion räkna i huvudet när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20.
Eleven kan addera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-100.
Eleven kan subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-100.

3. Beträffande mätning och rumsuppfattning:

Eleven kan beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga och enkla lägesbestämningar. Eleven kan beskriva, jämföra och namnge vanliga tvådimensionella geometriska objekt. Eleven kan göra enkla jämförelser mellan olika längder, massor, volymer, areor och tider.
Påbörjat
På god väg
Uppnått målet
Eleven kan beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga och enkla lägesbestämningar. t.ex. ovanför, under, vänster, höger, på
Eleven kan beskriva, jämföra och namnge vanliga tvådimensionella geometriska objekt. triangel, cirkel, kvadrat och rektangel
Eleven kan göra enkla jämförelser av olika längder.
Eleven kan göra enkla jämförelser av olika massor.
Eleven kan göra enkla jämförelser av olika volymer.
Eleven kan göra enkla jämförelser av olika areor.
Eleven kan göra enkla jämförelser av olika tider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: