Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Enegatan Från Forntid till Vikingatid

Skapad 2013-08-15 13:28 i Kristinebergskolan Oskarshamn
LPP som behandlar arbetsområdet forntid till vikingatid. Tänkt för år 4.
Grundskola 4 Historia Religionskunskap Svenska
"Vikingar är världskändisar!" Så börjar kapitlet om vikingar i Historieboken, De for runt i världen med sina vikingaskepp och plundrade, härjade och offrade. Är det verkligen sant?

Innehåll

Kursplan i ämnet historia samt religion

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:
Vi arbetar med arbetsområdet "Kring forntiden och medeltiden" för att träna din förmåga att:
- kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
- använda historiska begrepp
- använda en historisk referensram

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

Arbetssätt och undervisning

Undervisningen utgår från ett historiskt perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden samt utveckla sin förmåga till ett dynamiskt tänkande (Lgr 1, s. 9).

Hur ska vi arbeta
Vi introducerar arbetsområdet genom att diskutera vad historia är och hur man kan veta något om vad som hänt förr i tiden. Vi pratar om begreppen källor och källkritik och tittar på Rena rama forntiden - "Den sanna historien".
Vi funderar över vad vi vet och önskar veta om vikingatiden.
Vi gör ordjakter där vi tränar på historiska begrepp.
Vi läser i grundboken och jobbar med arbetsbok. Vi koncentrerar oss på de avsnitt som handlar om vikingarnas liv i byn, vikingarnas resor och vikingarnas tro.
Vi ser på film.

Visa vad du lärt dig

Du ska kunna
- berätta om livet i vikingabyn och jämföra det med forntid och nutid.
- berätta om vikingarnas resor, handel och plundring, orsaker och konsekvenser 
   
- berätta något om asagudarna Oden, Tor, Frej och Freja.
- berätta om hur kristendomen kom till Sverige.
- förklara hur vi kan veta något om vad som hände på vikingatiden.
- förklara vad runor är.
- använda historiska begrepp. 

Du visar vad du kan genom att delta i diskussioner och arbeta med uppgifter i skolan.
Du kommer även att få visa dina kunskaper vid ett skriftligt prov.

Tidsram

Under läsåret 16-17

Bedömning

Se bedömningsmatris i historia 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: