Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5, HT-16

Skapad 2013-08-18 21:58 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska

Denna termin kommer ni bl.a. att få jobba med både faktatexter och skönlitteratur, ni ska få läsa spännande berättelser, hitta fakta om något ni länge velat forska om och skriva ner det till en egen text som ni sedan ska få redovisa för era kompisar. Att få lära ut något man själv lärt sig ger en alldeles fantasisk känsla i kroppen och den ska ni alla få uppleva. Välkomna till mina svensklektioner!!

Innehåll

Syfte

Syftet med denna kurs är att vi ska öppna dörren till en roligare och mer givande läsning av skönlitteratur. Nyckeln till denna dörr är att kunna läsa en text, förstå inte bara det direkta innehållet utan även det som står mellan raderna samt författarens budskap. Får man kläm på det så kan jag nästan lova att läsning blir en favorit.

Vi öppnar även dörren till faktatexternas spännande värld, att vilja lära sig mer om något man är alldeles speciellt intresserad av ökar ens nyfikenhet att låna faktaböcker i ämnet. Men att förstå texten i dessa böcker är inte alltid lätt, så det ska vi träna mycket på.

Förutom att öpnna dörrar är syftet att ge er en så bred grund som möjligt i svenska språket så att ni kan kommunicera och använda språket på ett väl fungerande sätt.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Med detta menar vi att elev ska:

- Få kunskap om hur man skriver en faktatext respektive en berättande text
- Lära sig att se likheter och skillnader mellan de två olika typerna av texter genom 
   att läsa samt diskutera dessa utifrån innehållet och budskapet
- Få flyt i sin läsning av dessa texter
- Lära sig att ta ut stödord samt sammanfatta en faktatext
- fortsätta att utveckla sitt skrivande av berättande texter då med bl.a. målande
  adjektiv, dialoger samt inslag av plötsliga händelser.
- lära sig skillnaden mellan en källa och en tolkning
- få förståelse för användbarheten och trovärdigheten av olika informationskällor.
- Få full koll på de grundläggande reglerna för stavning och meningsbyggnad
- lära sig ordklasserna substantiv, adjektiv, verb, pronomen samt räkndeord.

Undervisningens innehåll ( centralt innehåll ):

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Detta kommer att bedömas:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Sv  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Bedömningen kommer att ske på följande sätt:

Genom att observera och dokumentera elevernas väg till lärande samt deras aktivitet under lektionerna. Jag använder även elevernas uppgifter, läxförhör samt slutprov som bedömningsunderlag

Tidsplan:

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde under hela höstterminen och även en del under våren men då med viss förändring.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: