Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hultsbergsskolan SO åk 2 läsåret 13/14

Skapad 2013-08-20 12:40 i Hultsbergsskolan Karlstad
Gäller ht
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Under hösten kommer du att få arbeta med olika områden i SO-ämnet.

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
 • SO
  Syfte - Geografi analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Undervisning

Kartor i närområdet

Du kommer att få:
 träna på att rita och skapa egna kartor över din närmaste omgivning.
 arbeta med olika typer av kartor såsom världskarta, jordglob, skolgård m.m
 bekanta dig med kartans tecken och väderstreck.
 träna på att följa en karta.

Barnkonventionen

Du kommer att:
få se på film om barnens rättigheter
få bekanta dig med vad de olika rättigheterna betyder
i grupp få illustera en av barnens rättigheter

Att flytta

Du kommer att:
få lyssna till berättelser om människor som har upplevt en flytt.
få bekanta dig med orsaker till varför människor flyttar och vad en flytt kan innebära.


Högtider inom kristendom, islam och judendom

Du kommer att få:
lyssna till berättelser om hur man firar högtider i kristendom, islam och judendom
se på film om hur man firar olika högtider
besöka en kyrka i närområdet

Samhällsfrågor:

Du kommer att få:
fundera och diskutera med dina kamrater om aktuella samhällsfrågor.
samtala om normer och regler i vardagen

Bedömning

Du visar att du kan använda en karta.
Du kan rita en egen karta med fågelperspektiv.
Du känner till några karttecken och väderstreck.

Du visar att du har kunskap om några mänskliga rättigheter och barnens rättigheter och kan ge exempel på vad de kan innebära.

Du kan ange några orsaker till varför människor flyttar från en plats till en annan.
Du kan ge några exempel på vad en flytt kan innebära för människor.

Du kan beskriva var man utövar sin religion i närmområdet.
Du kan ge exempel på någon högtid och symbol för kristendom, islam och judendom.

Du deltar i samtal om normer och regler i vardagen och kan ge exempel på varför det kan behövas.

Du visar att du kan delta i klassråd och har förståelse för demokratiska möten.


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: