Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp idrott och hälsa år 6, Gillbo skola

Skapad 2013-08-20 15:35 i Gillboskolan Sollentuna
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte

Genom  undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tiltro till sin egen fysiska förmåga.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Innehåll

Nedanstående innehåll ligger till grund vad eleven ska träna på och utveckla under idrottsåren 4-6

Konkretiserande mål

Du ska kunna:

* Delta i lekar och följa regler i dessa lekar.
* De olika grovmotoriska grundformerna ( gå, springa, hoppa, åla, krypa, rulla/rotera, klättra, hänga och stödja) och utföra dessa i gymnastikredskap.
* Studsa, kasta och fånga bollar av olika slag, samt utveckla din spelförståelse.
* Genomföra rörelser till musik samt dansa enkla danser.
* Använda ord och begrepp i samtal om rörelse och hälsa (t ex kring regler, samarbete, uppvärmning, avslappning och säkerhet).
* Kartors symboler och uppbyggnad samt orientera dig i den närliggande miljön.
* Följa säkerhetsreglerna för fram- och undanplockning av redskap och idrottsmaterial.

Så här kommer vi att arbeta

Rörelse:

* arbeta med olika former av hinderbanor och redskapsstationer
* lekar och rörelse till musik och uppvärmning till musik
* röra oss i grupp till musik och lära oss olika danser
* leda en lektion
* olika bollspel och bollekar med inriktning mot samarbete och laganda

Hälsa och livsstil

* samtala om betydelsen av en uppvärmning och kunna planera en.
* samtala om och förstå betydelsen av olika begrepp i styrke- och konditionsträning.
* kostens betydelse, matvanor och tallriksmodellen

Friluftsliv och utevistelse:

* olika rörelseaktiviteter utomhus såsom friidrott och bollspel
* uteaktiviteter vid olika årstider och miljöer såsom skridskor, orientering mm
* att klä sig efter väder
* orientering i närmiljö
* kartors uppbyggnad och symboler
* genom temadagar och friluftsdagar förklara naturens rättigheter och skyldigheter enligt allemansrätten (NO)
  

Vi kommer att bedöma...

...din förmåga att

Se matris

Matriser

Idh
Bedömningsmatris i idrott och hälsa år 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt till aktiviteten.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett mycket bra sätt till aktiviteten.
Du kan röra dig och dansa så att det passar ganska bra till musiken.
Du kan röra dig och dansa så att det passar bra till musiken.
Du kan röra dig och dansa så att det passar mycket bra till musiken.
Du kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg.
Du kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg.
Du kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg.
Hälsa och livsstil
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Friluftsliv och utevistelse
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett ganska bra sätt till väder och plats och till allemansrätten.
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett bra sätt till väder och plats och till allemansrätten.
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett mycket bra sätt till väder och plats och till allemansrätten.
Du kan orientera ganska bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan orientera bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan orientera mycket bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: