Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det brinner

Skapad 2013-08-21 15:22 i Vallhallaskolan F-6 Oskarshamn
Läsning av skönlitterär bok
Grundskola 5
Det brinner uppe i Ödetorpet! Frida och Isabelle ser skräckslagna hur hela torpet står i lågor - det är ju deras fel, eller...? De svär på att aldrig, aldrig berätta för någon vad de vet. Men när poliserna hittar skelettdelar i askan börjar mardrömmen på allvar: någon har blivit innebränd i elden! Är det denne "någon" som smyger kring deras hus på nätterna? Läsåret första skönlitterära bok är "Det brinner" av Laura Trenter.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Språk är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar vi vår identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra tänker och känner.
Genom undervisningen ska du få möta olika slags texter och ges förutsättning att utveckla ditt språk, identitet och förståelse för omvärlden.

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att läsa "Det brinner" av Laura Trenter.
Du kommer att få arbeta med fem läsförståelsestrategier: att förutspå
och ställa hypoteser, att ställa frågor, att reda ut oklarheter, att sammanfatta och att skapa
inre bilder.
Du kommer att få samtala om frågor kring boken.
Du kommer att få se filmen "Det brinner" och göra jämförelser mellan film och bok. 

Det här kommer jag att bedöma

Din förmåga att läsa en skönlitterär bok, där du resonerar kring budskap och beskriver din upplevelse av läsningen. Detta gör du genom att delta i klassdiskussioner och arbeta med frågeställningar utifrån texten.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: