Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen ht år 6

Skapad 2013-08-22 15:28 i Hannaskolan Grundskolor
Vi kommer att jobba med kroppens delar, funktioner och se den ur ett hälsoperspektiv.
Grundskola 6 Biologi
Nu är det dags att lära sig mer om hur kroppen fungerar! Varför svettas du? Vad finns egentligen i skelettet? Hur fungerar hjärnan? Många frågor ska få svar!

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska:
- veta vad hjärtat, lungorna, skelettet, musklerna, blodet, hjärnan, huden, njurarna mage och tarmar har för funktion och hur de hänger ihop
- kunna några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas
- ha kunskap om hur mat, sömn, kost, motion och sociala relationer påverkar kroppen både psykiskt och fysiskt
- kunna föra resonemang kring en text utifrån det vi lärt oss.
- lämna in labbrapporter efter vissa undersökningar

Arbetssätt

Du kommer att:
- läsa texter, titta på bilder och film om kroppen
- samtala om kroppen och dess funktioner
- lyssna till föreläsningar
- argumentera och kritiskt granska information
- genomföra laborationer

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom:
- att vara med i samtal på lektionerna
- att lämna in labbrapporter
- att lämna in ett litet arbete om en sjukdom
- att genomföra ett skriftligt prov
- att göra en film om matsmältningen

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: