Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vatten

Skapad 2013-08-26 16:49 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Vattnets kretslopp och vattnets betydelse för allt levande.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Du ska få utveckla din förståelse för vattnets kretslopp, betydelsen för allt levande och hur allting började en gång.

Innehåll

Syfte

Termat om vatten syftar till att ge eleverna kunskap om hur de kan utföra enkla experiment som visar ett ämnets tre olika former och deras formövergång samt hur lösningar och blandningar kan separeras.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Du ska få lära dig

Du ska få lära dig om ... 

 • vattnets kretslopp - hur allting startade en gång, samma vatten
 • fiskarnas liv i vattnet
 • vattnets olika former - fast, flytande eller gas
 • vad en lösning är och vad en blandning är

Undervisning

Du sk få lära genom att...

 • göra fältstudier på Ire naturskola 
 • tiita på film
 • utföra enkla experiment
 • dokumentera med text och bild
 • med hjälp av tidslinje beskriva några händelser i jordens utveckling
 • sjunga
 • läsa enkla faktatexter

 

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser

NO
Vatten

Vatten

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du kan beskriva vattnets kretslopp med egna ord.
Du kan beskriva och jämföra de olika formerna gas, flytande och fast. Du kan använda rätt ord för övergången mellan de olika formerna.
Du kan beskriva skillnaden på blandning och lösning.
Du kan med hjälp av text och bild göra en enkel dokumentation av dina undersökningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: