👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige HT 17

Skapad 2013-08-26 21:25 i Nolskolan Ale
Grundskola 4 Svenska Bild Geografi
I Skåne kan man inte säga "r", i Örebro är alla gnälliga och i Göteborg är alla goa gubbar. Under den här perioden kommer vi att arbeta med Sveriges geografi. Hur ser vårt land ut?

Innehåll

När du är klar skall du kunna:

 • Namn och läge på Sveriges landskap, våra viktigaste orter, berg, hav och vatten.
 • Veta hur du använder en kartbok och vad de olika färgerna och symbolerna i den betyder.
 • Berätta om vad som kännetecknar och särskiljer Sveriges olika landskap.

 • Skriva enkla faktatexter som samspelar med bilder.

 • Använda dig av olika källor.

Undervisning:

Du kommer få lära dig hur vårt land ser ut, hur naturen skiljer sig mellan olika delar av Sverige. Du kommer också få lära dig viktiga geografiska platser såsom stora sjöar, berg, de största städerna, viktiga älvar m.m.

Du kommer få lära dig genom att...

 • Spela geografispel på Internet
 • Se undervisningsfilmer
 • Söka information och bilder på Internet
 • Arbeta i övningsböcker och kartböcker
 • Skriva faktatexter

 

Det här kommer vi att bedöma om du kan:

Din kunskap och förmåga att:

 • Redogöra för Sveriges viktigaste sjöar, orter, hav m.m.
 • Berätta om skillnader och likheter mellan olika landskap
 • Skriva faktatexter med språklig struktur.
 • Söka och värdera information som finns på Internet.

 

Du kommer få redovisa genom att:

 • Delta aktivt på lektionerna.
 • Tillverka egna faktatexter som redovisas muntligt.
 • Prov i kartkunskap.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6