👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing about Animals, Artists, Super heroes & Villains

Skapad 2013-08-27 08:27 i Ugglums skola 5-9 Partille
Grundskola 7 – 9 Engelska

Innehåll

Description

Choose one of the three to work on. If you choose to write about an animal you should include things like who discovered it, where can you find it, how old can it get, how big, what does it eat, etc. Look up an existing animal in an encyclopedia to find more ideas.

If you choose to write about an artist, I don´t want you to write about a music artist. You can write about a painter, writer or a sculpturer or someone like that. write about his or her life, country, famous for... what you think about the productions etc.

If you choose to write about a super hero or super villain you should include things like the origin, the nemesis, the costume, the powers and the alter ego – who the hero is when not being a hero or villain. Read some super hero comics to find more ideas.

 • Centralt innehåll i årskurs 7-9

Presentation

Include as much details as you need to fill out 2 pages of text each (Double spaced, Times New Roman, 12p, not including pictures).

Try to use a layout similar to an encyclopedia. Study ne.se or wikipedia.se online or the encyclopedias in our library to find your prefered layout.

The oral presentation will be in small groups. Make your presentation special by doing something different than just read what it says in your text. For exampel interview, radioshow or as a chronicle.

Use only keywords in Swedish.

 • Centralt innehåll i årskurs 7-9

Schedule

Week 35 & 38

Work on texts, pictures and layout

Week 39 Work on presentations

Week 40 presentations 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Writing about Animals, Artists, Super heroes & Villains

Kunskapskrav i slutet av år 9

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
E
C
A
formulera sig och kommunicera i tal,
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt samman-hängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
formulera sig och kommunicera i skrift,
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.