Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gruppdiskussioner i engelska åk 7-9

Skapad 2013-08-28 08:42 i Gillboskolan Sollentuna
Grundskola 7 – 9 Engelska
...

Innehåll

L Förmågor från ämnets syfte i läroplanen som ingår och ska utvecklas inom arbetsområdet:

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

L Centralt innehåll som ingår i arbetsområdet:Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

L Bedömning (konkretisering av kunskapskrav)

Vid minst två tillfällen per termin tas eleverna ut för diskussion i liten grupp då bedömning sker.

I arbetsområdet bedöms:
- din vilja och förmåga att delta i diskussionen
- din behandling av samtalsämnet (fördjupad/fokuserad - kortfattad/ytlig)
- ditt språk (t ex begriplighet, flyt, vokabulär, uttal och strategier att ta sig runt språkliga problem

Se matris! Matrisen heter Matris i engelska åk 7-9

L Hur är eleverna med och påverkar och har inflytande inom arbetsområdet

Det har framkommit vid tidigare utvärderingar att eleverna vill prata mer och särskilt i små grupper så alla ska ha en chans att komma till tals. De får också komma med förslag på samtalsämnen.

L Inom URO arbetar alla med ett språkutvecklande arbetssätt genom kända strategier

 • Förklara ord och begrepp
 • Förkunskaper innan ett arbetsområde påbörjas
 • Ge både muntlig och skriftlig instruktion
 • Förklara på olika sätt
 • Använda visuellt stöd
 • Konkretisera innehåll

L+E Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna träna på att:
- våga delta i samtal
- använda olika språkliga strategier för förståelse och för att bidra till och aktivt delta i samtal
- "få upp flytet"

 

 

L+E Utvärdering av arbetsområdet

Utvärdering sker efter avslutat arbetsområde/alternativt i slutet av terminen, skriftligt alternativt muntligt där du får utvärdera din egen arbetsinsats samt arbetsområdets utformning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: