Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och Fotosyntes år 5

Skapad 2013-08-28 13:22 i Almekärrsskolan Lerum
Ett arbete som berör olika växter och trädsorter i närmiljön. Arbetet handlar om växters uppbyggnad och biologiska begrepp. Vi lär oss om fotosyntesen.
Grundskola 5 Biologi
Har du någon gång stått vid ett träd och funderat på hur ett träd växer och varför de blir så höga?

Hur får växterna sin näring?

Innehåll

Förankring i läroplanens första och andra kapitel

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Förankring i kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbete ska du kunna:

-förklara varför träd är livsviktiga.
-beskriva fotosyntesen med hjälp av biologiska begrepp.
-berätta något om vilket ansvar vi har när vi nyttjar naturen (allemansrätten).

Undervisning

Undervisningen kommer att bestå av:

- genomgångar där läraren bl a går igenom trädets uppbyggnad samt förklarar viktiga biologiska begrepp.
- fältstudier, där vi bl a kommer att samla löv som vi sedan artbestämmer.
- olika frågeställningar kring fotosyntesen och allemansrätten som eleverna får besvara muntligen och/eller skriftligen.

Bedömning

Läraren bedömer din förmåga att:

- genomföra fältstudier.
- kunna förklara varför träd är livsviktiga både i bild och med en beskrivande text.
- beskriva fotosyntesen med hjälp av biologiska begrepp.

Detta får du visa genom att besvara frågor skriftligt men även rita bilder till.
Du kommer även få utvärdera arbetet under arbetets gång.

Läraren bedömer dig även under lektionstid när du för olika resonemang tillsammans med mig (lärare) eller med en klasskamrat omkring trädets betydelse för oss människor.

Dokumentation

Du för dina anteckningar i din NO-skrivbok.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: