Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa HT år 4

Skapad 2013-08-29 10:42 i Hannaskolan Grundskolor
Den här planeringen är övergripande för all läsning i skolan. Vi läser många olika texter med många olika syften. Några exempel är egen skönlitterär läsning, läsning för inhämtning av kunskap i olika teman, gemensam högläsning och nyhetsläsning. Vi läser även dikter, recept, innehållsförteckningar, register och många andra typer av texter.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Den här planeringen är övergripande för all läsning i skolan. Vi läser många olika texter med många olika syften. Några exempel är egen skönlitterär läsning, läsning för inhämtning av kunskap i olika teman, gemensam högläsning och nyhetsläsning. Vi läser även dikter, recept, innehållsförteckningar, register och många andra typer av texter.

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Ämnesmål

Följande delar ut kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Följande delar ut kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

 • få möta och få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen,
 • utveckla ditt intresse för att läsa,
 • utveckla kunskaper om olika former av sakprosa och skönlitteratur,
 • ges möjligheter att utveckla dina kunskaper om det svenska språket.
 • träna på olika lässtrategier för upplevelseläsning och för användning av sakprosa,
 • utveckla ditt språk, den egna identiteten och din förståelse för omvärlden,

Arbetssätt

 • Samtala i mindre grupp och i stor grupp om innehåll i texter vi läser tyst eller högt.
 • Läsa högt för mindre och större grupp. Träna på att läsa med flyt och inlevelse.
 • Du ska få öva på olika lässtrategier och lästekniker så att du kan förstå och tolka texter (läsa mellan raderna) och hitta svar på frågor om texten mm.
 • Du träna på att hitta böcker som intresserar och fångar dig.
 • Du ska få möta olika texter tillsammans med lärare och kamrater och samtala om typiska textdrag.
 • Träna på att förstå vad ord betyder med hjälp av ordlista.
 • Måla/illustrera det vi läser eller koppla texter till andra estetiska uttryck.
 • Du ska få läsa böcker ur olika genrer som utmanar dig på olika sätt.
 • Läsa tyst för att få upp läshastighet och ökad förståelse.
 • Gå till biblioteket med klassen eller på egen hand.
 • Läsläxa hemma.

Bedömning

 • Du ska visa dina kunskaper genom att aktivt delta i de olika samtalen vi har om texter.
 • Du ska skriftligt visa dina kunskaper i en läslogg eller vid särskilda läsprojekt.
 • Du ska kunna illustrera eller koppla dina eller andras texter med andra estetiska uttryck så man ser att det förstärker eller förklarar textens innehåll.
 • Du ska kunna skriva bokanalys och/eller recension.

Uppgifter

 • År 4 Läsläxa v. 50-3

 • År 4 Skrivläxa v. 49

 • År 4 Läsläxa v. 45-49

 • Läsläxa v. 40-43

 • Läsläxa

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: