Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kondition DA 15

Skapad 2013-08-30 09:40 i Da Vinciskolan Ale
LPP som handlar om kondition
Grundskola 7 – 8 Idrott och hälsa

Under v.34-37 kommer vi att jobba med arbetsområdet kondition. Ni kommer att få möjlighet att planera och genomföra egna aktiviteter som förbättrar konditionen.

Innehåll

Syfte-förmågor vi kommer att utveckla inom detta arbetsområde

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll som kommer behandlas inom arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Idh  7-9
  Rörelse Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.

Detta kommer vi att bedöma

 • Din förmåga att träna din egen kropp fysiskt
 • Hur väl du arbetar med att förbättra din egen fysiska förmåga, dvs kondition
 • Hur väl du planerar, genomför och diskuterar konditionsuppgiften.

 

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 9
  Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh  E 9
  Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  E 9
  Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.

Undervisning och konkreta delmål

Konditionstema

Under kommande period kommer vi jobba med konditionsträning och aktivt arbeta för att ni skall förbättra er uthållighet.
Perioden kommer till stor del bestå utav olika typer av konditionsträning där vi gemensamt är ute och springer.

Ni kommer även få jobba med att planera för, och utföra ett eget träningspass där ni själva lägger upp hur ni vill jobba med er kondition under en lektion. Under detta pass kommer ni själva vara er egen tränare. Denna lektion kommer skriftligt planeras av er själva och ni kommer senare även få göra en utvärdering där ni dels reflekterar över konditionstemat och dels över er egen planerade lektion.

Teoretisk/praktisk uppgift

Din uppgift är att sätta upp mål för samt planera, genomföra och utvärdera ett eget träningspass. Utgå från din egen fysiska förmåga och din träningsstatus för att lägga upp ett träningspass som passar just dig.

1. Sätt upp mål för träning av din kondition och planera därefter ett träningspass som du genomför praktiskt. Det kan vara exempelvis powerwalk, löpning, intervaller, cykling, inlines.
Var noga med att motivera ditt val. Försök vara så konkret och utförlig som möjligt när du sätter upp ditt mål och gör din planering. Beskriv och motivera ditt val av aktiviteter samt på vilken nivå du ska träna.

2. Dokumentera träningen under v.34-37 i din lärlogg på Unikum...

3. Utvärdera träningsprogrammet och hela processen (hur det har gått att sätta upp mål för, planera och genomföra programmet).

Utvärderingen kan inkludera svar på följande frågor:

• Hur har du upplevt konditionstemat/träningen?

• Kunde du följa din planering för träningspasset? Varför? Varför inte?

• Om du skulle göra om uppgiften igen skulle du då göra på samma sätt? Motivera ditt svar!

• Har din fysiska förmåga och hälsa påverkats under konditionstemat och i så fall på vilket sätt?

v.37 kommer alla att springa Skoljoggen i Dammekärr ( 3 km)

Lämna in målbeskrivning, planering av träningsprogram, en sammanfattande reflektion senast v.39

Bedömningssituationer

Vi kommer under perioden att titta på er planering i eran mapp. Hur väl dokumenterar ni eran träning och hur väl fullföljer ni er planering.

Bedömningsmatriser

Uppgifter

 • Utvärdering kondition

Matriser

Idh
Kopia av Kunskapskrav i idrott och hälsa- indelade i moment

Rörelse

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
till viss del
relativt väl
väl
Eleven kan på ett fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
i huvudsak
relativt väl
väl
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: