Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättande texter

Skapad 2013-09-01 19:46 i Gullstensskolan yngre Gullspång
Grundskola 5 Svenska
Under v.14-16 kommer vi att arbeta med berättande texter..

Innehåll

Syfte

Få en djupare förståelse för textgenren berättande text.  

Undervisning

 

Läsa/textsamtal

 

 • Vi läser texten Förbannelsen tillsammans
 • Ni arbetar med fortsättningen på denna novell.
 • Ni arbetar i mindre grupper, läser och har textsamtal under tiden.

 

 

Träna inför att skriva egna berättande texter

 

 • Vi arbetar vidare med bedömarträning där vi utgår från en gemensam skrivuppgift.
 • Alla ska skriva klart texten under en lektion
 • Nästa lektion läser vi några andra elevers texter och analyserar/jämför dem. Vad är bra och mindre bra med de olika texterna?
 • Vi går igenom de egna berättelserna och försöka förbättra dessa.

 

 

Skriva en egen text

 

 • Tillsammans kommer vi på förslag på rubriker att skriva om
 • Du gör en förberedande tankekarta och går igenom självbedömningen. Detta för att veta vad man ska tänka på i sitt skrivande.
 • Skriva sin text på dator
 • Utvärdera texten och göra en självbedömning

 

Bedömning

Vi har under arbetet tränat bedömning på egna och andras texter. När du skrivit den egna texten gör du en självbedömning. 

Uppföljning/utvärdering

Du utvärderar arbetet i din självbedömning.
Vi kommer tillsammans diskutera din text utifrån de punkter som finns med under bedömningen och när du är nöjd lägger vi ut den på unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: