Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Påverkas du av musik?

Skapad 2013-09-02 08:33 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Musikens påverkan på människan. Blir du berörd utav musik? På vilket sätt? Vi ska arbeta med hur musiken påverkar oss på olika sätt, hur man kan finna en identitet genom sin musik och hur man idag försöker sälja inte bara en produkt utan också en känsla. Du kommer stöta på begrepp som Muzak och emo.
Grundskola 7 – 9 Musik
Musikens påverkan på människan. Blir du berörd utav musik? På vilket sätt? Vi ska arbeta med hur musiken påverkar oss på olika sätt, hur man kan finna en identitet genom sin musik och hur man idag försöker sälja inte bara en produkt utan också en känsla. Du kommer stöta på begrepp som Muzak och emo.

Innehåll

Syfte

Du skall öva förmågan att analysera och reflektera över hur man använder musik i dagens samhälle. Hur musiken påverkar människan.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll

Hur påverkas du känslomässigt av musik? Har musiken någon funktion i att visa din identitet??

Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.

Arbetssätt

Detta är i stora delar arbete under eget ansvar! Arbetet sker i grupper om ca 3 personer. Redovisningen sker muntligt inför helgruppen och ni får använda valfritt digitalt redovisningsverktyg.

Redovisnings start v.43

Ni ska välja en av följande frågeställningar:

Hur visar hen sin musikidentitet? 

 • När formas din egna musiksmak? (Då du inte längre har samma musiksmak som dina föräldrar) Vad tror ni? Gör en undersökning i gruppen / på skolan!
 • Kan man visa sin musiksmak för andra genom olika attribut? 
 • Vilka och hur då?
 • Vilka musikstilar är populära idag?Vilken musik spelas i din favoritbutik och varför?

 • Vad är Muzak för något?
 • Gör en undersökning i ett shoppingcenter, spelas det någon musik? Vilken typ av musik spelas? Vart någonstans? Varför spelas just den musiken på det stället? Fråga personalen, får de välja musik? mm. (Detta kan göras när du är och handlar nästa gång eller på lektionstid, men MÅSTE PLANERAS tillsammans med mig och dina föräldrar måste ge ett ok.)
 • Spelas olika typer av musik i butiker som riktar sig mot kvinnor/män , tjejer/killar? Varför i så fall?

Ljudsätt en produkt! ( Denna uppgift görs enskilt eller parvis)

 •  Gå in på: http://millionsounds.se
 • Titta runt, titta på videon och läs. Vad gör million sounds för något? Du ska göra samma sak! Välj valfri produkt och ge den ett musikliv! Använd t.ex. Garageband för att skapa ljudsättningen.

Matriser

Mu
Matris Musik 7-9

Förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Rytmspel
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med viss timing.
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med relativt god timing.
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med god timing..
Melodispel
Eleven kan spela enkla melodier med viss timing.
Eleven kan spela enkla melodier med relativt god timing.
Eleven kan spela enkla melodier med god timing.
Ackordspel
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Basspel
Eleven kan spela enkla basstämmor med viss timing.
Eleven kan spela enkla basstämmor med relativt god timing.
Eleven kan spela enkla basstämmor med god timing.
Musikaliskt uttryck
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär. Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Musikskapande
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Kombinera musik med andra
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Praktiskt reflekterande
Eleven kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning leder till att det musikaliska arbetet kan utvecklas.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning leder till att det musikaliska arbetet kan utvecklas
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som leder till att det musikaliska arbetet kan utvecklas.
Musiklyssnande och musiklära
Eleven kan, i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Eleven kan, i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Eleven kan, i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Musiklyssnande och samspel
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven kan, i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Eleven kan med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Resonemang om musik
.Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: