Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering textilslöjd åk 9

Skapad 2013-09-02 15:03 i Bjursåsskolan 7-9 Falun
Valfritt arbete
Grundskola 9 Slöjd
Nu ska du själv välja ett eget projekt som du ska arbeta med!

Innehåll

Du ska själv välja vilken teknik du vill arbeta i och vad för slags föremål du ska tillverka och formge. 

Det kan vara till exempel broderi (fritt eller bundet), vävning (i bandgrind eller i ram), maskinsömnad (lappteknik, ett plagg, mjukisdjur, väska eller nåt annat), ull-tova (våt-eller torrtovning), stickning, virkning, textiltryck av något slag. 

Du ska göra en skriftlig arbetsplanering där det ingår att göra en skiss av något slag.

Du ska använda en arbetsbeskrivning och ett mönster om det finns.

Planera tidåtgången! Det bör inte vara ett alltför omfattande arbete (så du inte hinner färdigt) men heller inte ett för litet arbete. Då hamnar man oftast på en alltför låg nivå.

När arbetet är färdigt ska du göra en skriftlig utvärdering där bilder av ditt föremål ska  finnas med.I din planering och din utvärdering ska du använda de slöjdspecifika begrepp (= typiska "slöjdord") du kan. Fråga om du behöver.

 

Ett tips innan du bestämmer dig för vad du ska göra: kolla i bedömningsmatrisen hur du ligger till! Är det nåt särskilt du ska fokusera på för att om möjligt höja ditt betyg?

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Slöjd åk 7-9, kunskapskrav

För att nå kunskapskraven för de olika nivåerna ska du:

E
C
A
Formgivning/Hantverk
Formge och framställa slöjdföremål på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt utifrån instruktioner.
Formge och framställa slöjdföremål på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Formge och framställa slöjdföremål på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt utifrån instruktioner och egna initiativ.
Formgivning/Hantverk
Använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Formgivning/Hantverk
Ge enkla motiveringar till sina val.
Ge utvecklade motiveringar till sina val.
Ge välutvecklade motiveringar till sina val.
Kreativitet
Bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kreativitet
Bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Utvärdera
Ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka
Tolka slöjdföremåls uttryck och för enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Tolka slöjdföremåls uttryck och föra utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Tolka slöjdföremåls uttryck och föra välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: